Zadania

Strona „Jobs” (Zadania) wyświetla listę aktualnie dostępnych zadań drukowania oczekujących w kolejce  [Wyświetl obraz].

Dostępnych jest wiele działań użytkownika związanych z zadaniami:

 • „List jobs” (Lista zadań)
 • „Delete Jobs” (Usuń zadania)
 • „Search jobs” (Wyszukaj zadania)
 • „Job History” (Historia zadań)

Kolejka zadań

„Job Queue” (Kolejka zadań) wyświetla bieżące zadania, które zostały przesłane, ale nie zostały jeszcze wydrukowane. Są to [Wyświetl obraz]:

 • „Date/Time” (Data/godzina)
 • „User” (Użytkownik)
 • „Job Name” (Nazwa zadania)
 • „Job Location” (Lokalizacja zadania)
 • „Page count” (Liczba stron)
 • „Colour mode” (Tryb koloru)
 • „Duplex” (Drukowanie dwustronne)

Po prawej stronie każdego zadania, w sekcji " Actions" (Działania), znajduje się ikona kosza na śmieci  [Wyświetl obraz]. Kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie zadania z kolejki (a także usunięcie zadania z klienta użytkownika).

Po usunięciu zadania wyświetlany jest komunikat dotyczący ochrony środowiska [Wyświetl obraz].