Jak to działa

Oto podsumowanie czynności, które należy wykonać w celu zainstalowania i skonfigurowania Synappx Go oraz Synappx Meeting. Poniższe sekcje szczegółowo opisują każdy punkt. Przed wykonaniem tych czynności należy zapoznać się z wymaganiami wstępnymi:

Skonfiguruj przestrzenie robocze Synappx/Meeting Rooms
Zainstaluj aplikacje przy pomocy instalatora Synappx Collaboration Hub
Zainstaluj aplikację Synappx Go Display Agent na komputerze w pomieszczeniu
Przypisz monitor w pomieszczeniu i agenta do przestrzeni roboczej
Przypisywanie tagów NFC
Zainstaluj aplikację Synappx Meeting na komputerze w pomieszczeniu
Instalacja aplikacji klienta na komputerze w pomieszczeniu
Dodaj użytkowników i przydziel licencje
Sprawdź poprawność instalacji Synappx Collaboration Hub
Zresetuj pomieszczenie
Konfiguracja klienta Synappx Go
Portal administratora Google Workspace
Rejestry
Ustawienia administratora

Dostępny jest pojedynczy instalator ułatwiający instalację; instalatora Synappx Collaboration Hub można pobrać z portalu administratora Synappx, sekcja pobierania agenta Synappx Go. Wybierz instalatora Synappx Collaboration Hub, aby pobrać plik [Wyświetl obraz]