Dodawanie użytkowników i przydzielanie licencji

Strona użytkowników w portalu administratora (sekcja Synappx Go) pozwala na zarządzanie użytkownikami w Twojej organizacji, którzy mają dostęp do funkcji Synappx Go w aplikacji mobilnej. [Wyświetl obraz]

Możesz przydzielać licencje użytkownikom na tej stronie i usuwać je:

 • Status licencji
 • Dodaj/usuń użytkowników, przydziel/usuń licencje
 • Status przydzielenia licencji na użytkownika

Opcjonalnie: Dodaj numery kart identyfikacyjnych użytkowników, jeśli urządzenia wielofunkcyjne są „zablokowane” przez PaperCut MF lub Native Authentication. Goście (którzy często przebywają w Twojej firmie) mogą również zostać zaproszeni jako goście Synappx.

Administratorzy Synappx mogą dodać dowolnego użytkownika w Azure AD lub Google Workspace (jeśli konto Google Workspace na to pozwala). Jeśli w tym samym Azure AD jest wielu dzierżawców Synappx, każda domena może być jednocześnie powiązana tylko z jednym kontem.

Na obrazkach jako przykład przedstawiono Microsoft 365.

 1. Przejdź do strony Użytkownicy i wybierz (+). [Wyświetl obraz]
 2. Otworzy się okno Dodaj użytkownika. W polu Nazwa użytkownika wpisz kilka znaków. Użytkownicy Microsoft 365 lub Google Workspace korzystają z rozwijanej listy. Wybierz użytkownika listy, a następnie wybierz Zapisz[Wyświetl obraz]
 3. Grupy użytkowników mogą być dodawane przy użyciu tej samej procedury po uprzednim zaznaczeniu pola Grupy. Powyższe czynności należy powtarzać do momentu dodania żądanej liczby użytkowników. Użytkownicy pojawiają się na stronie Użytkownicy. [Wyświetl obraz]

Grupy użytkowników mogą być dodawane przy użyciu tej samej procedury po uprzednim zaznaczeniu pola Grupy.

 1. W oknie Dodaj użytkownika wybierz ikonę Dodaj wielu użytkowników.
 2. Pojawi się okno Importuj wielu użytkowników. Postępuj zgodnie ze wskazówkami procedury. Plik CSV może mieć maksymalnie 50 użytkowników i 500KB. [Wyświetl obraz] (Uwaga: Wybrany plik musi być plikiem Microsoft Excel Comma Separated Values. [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz opcję Wybierz plik. Wybierz plik .csv z biblioteki dokumentów. Następnie wybierz Otwórz[Wyświetl obraz]
 4. Przesłany plik pojawi się w rozwijanym oknie procedury. Wybierz Zapisz. Użytkownicy w pliku .csv zostaną dodani do listy użytkowników na stronie Użytkownicy. [Wyświetl obraz]

Na stronie Użytkownicy zaznacz pola użytkowników, którym mają zostać przydzielone licencje, i wybierz Przydziel licencję. [Wyświetl obraz]

Status licencji zmieni się na aktywny. Nowo licencjonowani użytkownicy otrzymają automatyczne powiadomienia e-mail z instrukcjami dotyczącymi pobierania i konfigurowania aplikacji mobilnej Synappx Go.

Uwaga: Ponadto użytkowników można skonfigurować w przypadku korzystania z funkcji „rejestracji” oraz autoryzacji mobilnych kart identyfikacyjnych za pomocą czytnika rf IDEAS BLE (Bluetooth) do urządzeń wielofunkcyjnych.

Na stronie Użytkownicy możesz zezwolić częstym gościom na korzystanie z aplikacji mobilnej Synappx Go i Synappx Meeting w celu uzyskania dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych Sharp i funkcja udostępniania na monitorze. Na przykład pośrednik w obrocie nieruchomościami może zaprosić pracowników agencji handlu nieruchomościami, którzy pracują w swoich biurach (ale posiadają oddzielne domeny e-mail), aby korzystali z Synappx Go w celu ułatwienia udostępniania plików obrazów lub ofert na monitorach sali konferencyjnej współpracownikom lub klientom. Gość może również skanować, kopiować lub drukować pliki przechowywane w chmurze z urządzenia mobilnego z własnymi ustawieniami osobistymi. Użytkownicy mogą być gośćmi Synappx w wielu firmach, ale muszą otrzymać licencję Synappx Go w każdej firmie.

Uwaga: Poniższa tabela przedstawia funkcje Synappx Go, do których dostęp posiadają różni goście.

Obsługa gości Synappx Go według typu logowania

Funkcje Gość Microsoft 365*1 Gość Google Workspace*1 Gość niestandardowego konta Synappx
Urządzenie wielofunkcyjne      
Skanowanie
Kopiowanie
Drukowanie plików przechowywanych w chmurze
Uwalnianie zadań druku 
Zablokowane urządzenia wielofunkcyjne
Udostępnianie na monitorze      
Pliki ostatnio zmodyfikowane, wyszukiwanie plików, przeglądanie plików
Udostępnij pliki do pobrania, przeglądania i edytowania
Edycja plików oparta na przeglądarce
Zdalne sterowanie pobranymi plikami
Spotkanie      
Rozpocznij zaplanowane spotkanie (w przypadku zaproszenia) ✅*2 ✅*2
Zakończ zaplanowane spotkanie (w przypadku zaproszenia) ✅*2 ✅*2
Dostęp do strony sterowania spotkaniem ✅*2 ✅*2
Strona informacji o spotkaniu ✅*2 ✅*2
Utwórz spotkanie ad hoc ✅*2 *3 ✅*2 *3
Zarejestruj

*1 Goście, którzy posiadają aktualne loginy Synappx Go do Microsoft 365 lub Google Workspace, mogą zostać poproszeni o akceptację dodatkowego zezwolenia na dostęp do kalendarza w celu korzystania z funkcji spotkań. *2 Goście mogą dołączyć do zaplanowanych spotkań, do udziału w których są zapraszani przez (a) pierwszą firmę hostującą, która dodała ich jako gości ALBO (b) swojego najemcę Synappx, jeśli jest on również stałym licencjonowanym użytkownikiem Synappx Go. *3 W przypadku spotkań ad hoc gość może rozpocząć spotkanie ad hoc dla swojej firmy macierzystej (jeśli posiada domową licencję Synappx) ALBO dla przestrzeni roboczej w pierwszej firmie, która dodała gościa; jednak miejsce pracy w firmie gościa nie będzie sprawdzane, a spotkanie w kalendarzu najemcy gościa nie będzie rezerwowane ani przedłużane.

Uwaga: Goście Google Workspace muszą zaakceptować wymagane zakresy Synappx przez administratora swojej firmy, aby mogli uzyskać dostęp do funkcji gościa Synappx. Użytkownik jest powiadamiany o tym wymogu podczas procedury wstępnej akceptacji gościa. 

Aby zaprosić gościa na stronie Użytkownicy:

 1. Wybierz symbol +.
 2. U dołu strony Dodaj użytkowników wprowadź adres e-mail, imię i nazwisko gościa.
  Naciśnij Zapisz. [Wyświetl obraz]
 3. Do gościa wysyłana jest wiadomość e-mail (przykład poniżej z powiadomieniem, że Twoja firma zaprosiła go jako gościa Synappx. [Wyświetl obraz]   
 4. Nazwa gościa jest wyświetlana na portalu administratora na stronie Użytkownicy jako gościa niezweryfikowanego, dopóki gość nie zaakceptuje i nie wybierze swojego dostawcy logowania (użytkownik Microsoft 365 użytkownik Google Workspace) lub nie utworzy nowego niestandardowego konta Synappx przy pomocy swojego adresu e-mail. [Wyświetl obraz]
 5. Jeśli gość zaakceptuje zaproszenie i zaloguje dostawcę, którego wykorzysta do zalogowania się do aplikacji Synappx, w portalu administratora, zostanie wyświetlony jako gość.  Wybierając kopertę możesz ponownie wysłać wiadomość e-mail, jeśli gość jej nie otrzymał. [Wyświetl obraz] Przydziel licencję gościowi (zapoznaj się z poniższą sekcją), a gość otrzyma wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi sposobu pobrania i uzyskania dostępu do aplikacji Synappx Go.