Jak to działa?

Wybierz dostawcę
Zaloguj
Pobierz i skonfiguruj agenty
Zainstaluj agenty
Rejestry i agenty
Dodaj przestrzenie robocze
Powiązane urządzenia
Przypisywanie tagów NFC
Dodaj użytkowników i przydziel licencje
Ustawienia administratora
Skonfiguruj sterownik drukarki
Konfiguracja zapory Windows Defender