Subskrypcje

Zakładka "Subscriptions" (Subskrypcje) pokazuje licencje i subskrypcje dla różnych produktów Synappx przypisanych do dzierżawy firmy administratora.

Nie ma żadnych innych funkcji poza wyświetlaniem informacji [Wyświetl obraz].