Wsparcie dla użytkownika

Przed spotkaniem
Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania
Rozpoczynanie nieplanowanego spotkania
Podczas spotkania
Zdalne operacje na plikach
Zdalne sterowanie oprogramowaniem pióra dotykowego
Zakończenie spotkania