Przypisywanie tagów NFC

Po przydzieleniu urządzeń wielofunkcyjnych lub monitorów do danej przestrzeni roboczej należy użyć aplikacji Synappx Go, aby przypisać tagi NFC do urządzeń wielofunkcyjnych, monitorów, lokalizacji rejestracji i przydzielonych przestrzeni roboczych.

Uwaga: Wcześniejsi użytkownicy mobilni Synappx muszą zaktualizować aplikację Synappx do wersji 3.1 (lub nowszej) i ponownie się zalogować, aby kontynuować konfigurację tagów NFC i inne zastosowania mobilne.

1. Pobierz aplikację Synappx Go ze sklepu Apple® App Store lub Google® Play odpowiednią do swojego urządzenia.

Uwaga: Dane do logowania wystarczy wprowadzić przy pierwszym logowaniu do aplikacji, chyba że zmienisz hasło, wylogujesz się lub nie będziesz korzystać z aplikacji przez 30 dni.

2. Otwórz aplikację Synappx Go. Jeśli pojawi się odpowiedni komunikat, wprowadź dane logowania do Microsoft 365 lub Google Workspace i zaakceptuj prośbę o uprawnienia.

Uwaga: Jeśli urządzenie wielofunkcyjne lub monitor powiązany z przestrzenią roboczą wymaga konfiguracji, pojawi się ikona ostrzeżenia. Możesz sortować według nazwy przestrzeni roboczej lub przestrzeni roboczych wymagających konfiguracji tagów NFC. Rejestrację można skonfigurować dla dowolnej przestrzeni roboczej.

3. Pojawi się okno Wybierz przestrzeń roboczą. Wyświetlą się wszystkie skonfigurowane przestrzenie robocze. Wybierz przestrzeń roboczą. [Wyświetl obraz]

4.Poniżej przestrzeni roboczej pojawi się lista urządzeń i opcja rejestracji. Wybierz urządzenie wielofunkcyjne, agenta przypisanego do danego monitora lub rejestrację, które chcesz powiązać z tagiem NFC. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Mniejszy, jasnoszary symbol NFC oznacza, że urządzenie nie ma jeszcze przypisanego tagu NFC. Większa ikona w kolorze ciemnoszarym, oznacza, że tag został przypisany.

5. Upewnij się, że informacje o przestrzeni roboczej i urządzeniu są prawidłowe. Następnie zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do nowego tagu NFC, aby powiązać tag z urządzeniem wielofunkcyjnym, monitorem lub miejscem rejestracji. [Wyświetl obraz]

6. Po pomyślnym przypisaniu urządzenia lub tagu rejestracji użytkownik otrzyma powiadomienie. Powtórz czynności dla wszystkich pozostałych urządzeń i przestrzeni roboczych. [Wyświetl obraz]

Uwaga:

  • Czarna kropka obok nazwy przestrzeni roboczej w aplikacji oznacza, że tag rejestracji został skonfigurowany.
  • Po zakończeniu konfiguracji, identyfikator tagu NFC dla każdego skonfigurowanego urządzenia automatycznie pojawi się na stronie przestrzeni roboczych w portalu administratora Synappx Go.
  • Ustawienia tagów NFC można zmienić w aplikacji mobilnej, wybierając kolejno Ustawienia > Tag NFC.