Analityka

Omówienie

Raporty dostarczają zwizualizowane dane, które pomagają administratorom zrozumieć wzorce użytkowania Synappx Meeting. Administratorzy mogą wybrać daty rozpoczęcia i zakończenia, aby przeglądać dane analityczne w określonych przedziałach czasowych. Raporty można pobierać jako pliki CSV, wybierając określony okres od daty rozpoczęcia do daty zakończenia w rozwijanych oknach i wybierając opcję Eksportuj.

Dostępne dane

Codzienne godziny spotkań
Ten wykres słupkowy przedstawia ogólną liczbę godzin spotkań na dzień w wybranym okresie.

Liczba codziennych spotkańTen wykres słupkowy przedstawia liczbę spotkań na dzień w wybranym okresie. Ten wykres słupkowy przedstawia liczbę spotkań w zarejestrowanych przestrzeniach roboczych na dzień w wybranym okresie.

Nieplanowane i zaplanowane spotkania
Ten wykres kołowy przedstawia stosunek spotkań nieplanowanych do spotkań zaplanowanych.

Stosunek rozmiarów spotkań
Ten wykres kołowy przedstawia stosunek różnych rozmiarów spotkań określonych przez liczbę uczestników (którzy podczas spotkania korzystali z aplikacji Synappx Meeting).

Liczba cotygodniowych spotkań
Ten wykres słupkowy przedstawia średnią liczbę spotkań odbywających się dziennie w ciągu tygodnia w zarejestrowanych przestrzeniach roboczych.

Średnia liczba spotkań w ciągu dnia
Ten wykres słupkowy przedstawia średnią liczbę spotkań odbywających się w ciągu dnia w zarejestrowanych przestrzeniach roboczych.

Trendy w zakresie opóźnionych spotkań
Ten wykres kołowy przedstawia stosunek spotkań rozpoczętych na czas do spotkań opóźnionych.

Spotkania w godzinach nadliczbowych
Ten wykres pokazuje trendy organizowania spotkań w godzinach nadliczbowych.

Korelacje między rozmiarami spotkań a spotkaniami odbytymi w godzinach nadliczbowych
Ten wykres przedstawia korelacje między liczbą uczestników a liczbą spotkań odbytych w godzinach nadliczbowych.

Pięć najczęściej używanych przestrzeni roboczych
Ten wykres słupkowy przedstawia pięć najczęściej używanych przestrzeni roboczych według godzin.

Pięć najrzadziej używanych przestrzeni roboczych
Ten wykres słupkowy przedstawia pięć najrzadziej używanych przestrzeni roboczych według godzin.

Trendy organizowania spotkań w godzinach nadliczbowych na organizatora
Ten wykres pokazuje trendy organizowania spotkań w godzinach nadliczbowych według organizatorów.

Ranking skumulowanego czasu opóźnienia spotkań według przestrzeni roboczej
Ten wykres pokazuje efektywność rozpoczynania spotkań na przestrzeń roboczą.

Efektywność czasu rozpoczęcia spotkania według przestrzeni roboczej
Ten wykres słupkowy przedstawia pięć pierwszych przestrzeni roboczych, w których spotkania zostały opóźnione.

Mapa cieplna wykorzystania przestrzeni roboczej: Pięć najczęściej używanych
Ta mapa cieplna przedstawia pięć najczęściej wykorzystywanych przestrzeni roboczych.

Mapa cieplna wykorzystania przestrzeni roboczej: Pięć najrzadziej używanych
Ta mapa cieplna przedstawia pięć najrzadziej wykorzystywanych przestrzeni roboczych.

Cotygodniowe godziny spotkań
Ten wykres liniowy przedstawia ogólną liczbę godzin spotkań we wszystkich zarejestrowanych przestrzeniach roboczych.

Liczba cotygodniowych spotkań
Ten wykres słupkowy pokazuje, ile spotkań odbyło się w ciągu jednego tygodnia.

Liczba spotkań: Rozpoczęte o czasie
Ten wykres liniowy przedstawia, ile spotkań rozpoczęło się o czasie.

Liczba spotkań: Zakończone o czasie
Ten wykres słupkowy pokazuje, ile spotkań zakończyło się na czas.

Sposób generowania raportów

Na portalu administratora Synappx Meeting przejdź do Analizy.

Wybierz zakres dat, a następnie wybierz opcję Wyszukaj. Raporty można pobierać jako pliki .csv, wybierając opcję Eksportuj. [Wyświetl obraz]