Skanuj

Dzięki aplikacji Synappx Go możesz zeskanować dokument do siebie (za pomocą poczty elektronicznej), do listy dystrybucyjnej poczty e-mail utworzonej bezpośrednio w telefonie albo do folderu pamięci masowej w chmurze. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Konfiguracji.

Ułóż dokument przeznaczony do skanowania w podajniku urządzenia wielofunkcyjnego lub na szybie i przed rozpoczęciem skanowania dokumentu(ów) upewnij się, że panel sterowania urządzenia wielofunkcyjnego wyświetla okno główne. Szyba może służyć do skanowania pojedynczych stron.
W przypadku skanowania wielu stron należy skorzystać z podajnika dokumentów.

Obsługa z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego

 1. Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC Synappx Go znajdującego się na urządzeniu wielofunkcyjnym lub w jego pobliżu.
 2. Wybierz Skanuj [Wyświetl obraz].
 3. Upewnij się, że miejsce docelowe skanowania jest podświetlone i wybierz Rozpocznij skanowanie. Domyślne miejsce docelowe jest podświetlane automatycznie [Wyświetl obraz].
 4. Aplikacja potwierdzi, że skanowanie zostało rozpoczęte i dokument zostanie dostarczony. Po zakończeniu aplikacja powróci do okna Skanuj i drukuj. [Wyświetl obraz].

 

Aplikacja działająca na pierwszym planie

 1. Wybierz aplikację Synappx Go [system iOS – Wyświetl obraz] [system Android – Wyświetl obraz].
 2. Wybierz Dokument [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz Skanuj [Wyświetl obraz].
 4. Upewnij się, że miejsce docelowe skanowania jest podświetlone i wybierz Rozpocznij skanowanie. Domyślne miejsce docelowe jest podświetlane automatycznie [Wyświetl obraz].
  1. Zbliż urządzenie mobilne do tagu NFC Synappx Go lub wbudowanego tagu NFC (jeśli jest obsługiwany) [system iOS – Wyświetl obraz] [system Android – Wyświetl obraz].
 5. Aplikacja potwierdzi, że skanowanie zostało rozpoczęte i dokument zostanie dostarczony. Po zakończeniu aplikacja powróci do okna Skanuj i drukuj. [Wyświetl obraz].

Procedura skanowania do osób z list mailingowych i folderów w chmurze jest podobna do skanowania do użytkownika. Obsługiwane są operacje z ekranu urządzenia mobilnego i z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego (aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z opisem Skanowanie do użytkownika).

Podczas skanowania do osób z listy mailingowej lub folderu w chmurze możesz wybrać domyślną listę mailingową, folder w chmurze, albo jednego z dodatkowych odbiorców poczty e-mail lub folder w chmurze (jeśli skonfigurujesz więcej niż jednego odbiorcę).

1a. Na stronie Skanowanie pojawi się domyślna lista mailingowa i folder w chmurze.
Aby wybrać inną listę mailingową lub skonfigurować folder w chmurze, wybierz >.     

1b. Aby skanować do innego folderu przechowywania danych w chmurze, wybierz opcję Wybierz folder teraz [Wyświetl obraz].

2.  Wybierz odbiorcę skanu. Następnie wybierz Skanuj [Wyświetl obraz].

Uwaga: Jeśli wybierzesz opcję Wybierz folder teraz i chcesz zmienić ustawienia skanowania, zmień ustawienia w menu koła zębatego przed wybraniem folderu.