Jako alternatywę dla w pełni funkcjonalnej, licencjonowanej aplikacji Synappx Go użytkownicy posiadają dostęp do Synappx Go Lite – bez logowania (bezpłatne kopiowanie i skanowanie do  e-mail), bez subskrypcji.

Bezpłatna wersja Synappx Go Lite nie wymaga instalacji agenta ani tagów NFC. Umożliwia proste kopiowanie i skanowanie do e-mail poprzez zeskanowanie kodu QR.

Pełną wersję Synappx Go można odblokować po przydzieleniu licencji użytkownikowi, zainstalowaniu agenta Synappx Go i przypisaniu tagu NFC. Po odblokowaniu pełnej wersji użytkownicy posiadają dostęp do kopiowania, skanowania do e-mail, skanowania do usług przechowywania danych w chmurze, udostępniania na monitorze itp.

Obie wersje, licencjonowana i bezpłatna, Synappx Go są dostępne w tej samej aplikacji mobilnej Synappx Go pobranej ze sklepu Apple App Store lub witryny Google Play.

Wsparcie dla administratora
Wsparcie dla użytkownika