Wykorzystanie automatycznego przełączania wejścia

Po zakończeniu konfiguracji monitora i portalu administratora funkcja jest gotowa do wykorzystania przez użytkowników Go.

Automatyczne przełączanie wejścia jest obsługiwane w następujących przypadkach:

 • Monitor i komputer do wyświetlania treści są włączone, komputer i monitor nie znajdują się w trybie uśpienia:
  • Komputer do wyświetlania treści jest już zalogowany (logowanie użytkownika nie jest wymagane, aby uzyskać dostęp do komputera do wyświetlania treści)
  • Komputer do wyświetlania treści nie jest zalogowany, co wymaga zalogowania się użytkownika, aby uzyskać dostęp do komputera/sieci (użytkownik otrzyma monit po automatycznym przełączeniu wejścia)
 • Monitor jest włączony, ale znajduje się w trybie uśpienia
  • Jeśli monitor znajduje się w trybie oszczędnego zużycia energii lub trybie uśpienia, dotknij monitora, użyj pilota lub przycisku POWER, a następnie zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC.
 • Komputer do wyświetlania treści jest włączony, ale znajduje się w trybie uśpienia
  • Jeśli komputer do wyświetlania treści znajduje się w trybie uśpienia, dotknij klawiatury, a następnie zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC.

Zbliżenie urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC inicjuje automatyczne przełączanie wejścia, jeśli monitor nie jest jeszcze ustawiony na odpowiednie wejście komputera z zainstalowanym agentem. Obsługiwane jest zarówno pierwsze zbliżenie, jak i ostatnie zbliżenie (tj. obsługa z ekranu urządzenia mobilnego i obsługa z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego).

W przypadku obsługi z ekranu urządzenia mobilnego (pierwsze zbliżenie) automatyczne przełączanie jest aktywne i można udostępnić wiele plików. Jednak w przypadku zmiany wejścia na inne użytkownik musi ponownie zbliżyć urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, aby automatycznie przełączyć się z powrotem na prawidłowe wejście i udostępnić dodatkowe pliki.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do komputera do wyświetlania treści, pojawi się komunikat z prośbą o zalogowanie się za pomocą danych logowania do Microsoft lub Google Workspace. Następnie pliki Go mogą być udostępnione do wyświetlenia przez danego użytkownika i innych użytkowników mobilnych Go. [Wyświetl obraz]

W przypadku wystąpienia błędu, należy ręcznie przełączyć wejście i skontaktować się z administratorem. [Wyświetl obraz]

 

Powrót do korzystania z wejścia domyślnego

Po zakończeniu konfiguracji monitora i portalu administratora funkcja powrotu do wejścia domyślnego jest gotowa do wykorzystania przez użytkowników Go. 

 1. Po pobraniu plików przy pomocy operacji Go Share lub Meet (do przeglądania lub zdalnego sterowania), po zakończeniu współpracy, użytkownik Synappx Go może wybrać opcję. Przywróć domyślne ustawienia monitora w oknie Udostępnione pliki. [Wyświetl obraz]
 2. Pojawi się komunikat potwierdzający, że wszystkie pobrane pliki zostaną zapisane i przywrócone domyślne ustawienie wejścia monitora. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Jeśli domyślny monitor nie został ustawiony, użytkownik otrzyma komunikat o błędzie i żądanie ustawienia wejścia domyślnego. Użytkownik może nadal korzystać z normalnych operacji zdalnego zamykania, aby zamykać i zapisywać pobrane pliki.

Uwaga: Synappx Collaboration Hub (połączenie Synappx Go i Synappx Meeting) zapewnia korzyści wynikające z konfiguracji funkcji automatycznego przywracania wejścia domyślnego, co jest zdecydowanie zalecane.