Zdalne operacje na plikach

Zdalne operacje na plikach są również dostępne w aplikacji mobilnej Synappx Go dla wygody prezentera i zminimalizowania dotykania wspólnych powierzchni. Pliki wybrane przez użytkownika są pobierane z chmury i aktualizowane w witrynie chmury, jeśli zmiany zostaną zapisane. Załączniki do spotkań są również pobierane, a w przypadku wprowadzenia zmian w tych plikach są one przesyłane do chmury z tymczasowymi odnośnikami do zmienionych plików załączników wysyłanymi do organizatora spotkania.  

Następujące typy plików są obsługiwane w przypadku zdalnych operacji na plikach:
•    Pliki Microsoft PowerPoint, Word, Excel
•    Pliki PDF (otwarte w przeglądarce Chrome)
•    Pliki graficzne JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG i SVG. (otwarte w przeglądarce Chrome)
•    Oprogramowanie pióra dotykowego

Pliki wideo, strony intenetowe, dokumenty tekstowe i załączniki wiadomości e-mail są obsługiwane w trybie udostępniania przez stuknięcie lub otwieranie za pomocą funkcji smartfona. Funkcje zdalnego sterowania nie są obsługiwane w przypadku tych plików [Wyświetl obraz]