Skanowanie

Funkcja skanowanie bez logowania umożliwia:

 • Skanowanie do użytkownika (skanuje do wiadomości e-mail użytkownika)
 • Skanowanie do e-mail
 • Skanowanie do Ulubionych (wstępnie ustawione grupy wiadomości e-mail)

Aby zaoszczędzić czas, przed użyciem funkcji Skanuj możesz opcjonalnie skonfigurować następujące opcje.

 1. Wybierz Skanuj. [Wyświetl obraz]
 2. Aby skonfigurować skanowanie do użytkownika, wprowadź swój adres e-mail w polu powyżej i wybierz „+”, aby zapisać w polu. Aby później zmienić adres, usuń istniejący adres e-mail za pomocą  „–”, wprowadź nowy adres e-mail i wybierz „+”. [Wyświetl obraz]

 1. Wybierz Skanuj na stronie głównej.
 2. Istnieją dwie możliwości zapisania Ulubionych:
  1. Wybierz Skanuj do listy adresów e-mail, wprowadź adres e-mail i naciśnij „+”, aby dodać adres do listy adresów e-mail. Powtórz czynności, aby wprowadzić do dziesięciu adresów e-mail, jeśli to konieczne. Zmień  ustawienia skanowania, jeśli to konieczne.
  2. Albo wybierz skanowanie do użytkownika, wprowadź swój adres e-mail, naciśnij „+” i zmodyfikuj ustawienia skanowania.  
 3. Wybierz ikonę Star+ u góry strony. Wprowadź nazwę ulubionej grupy i naciśnij OK.
  Listę ulubionych można wybrać przy każdym skanowaniu. Możesz dodać do pięciu ulubionych. [Wyświetl obraz]

Uwaga:

Pamiętaj, aby wprowadzić adresy e-mail i ustawienia skanowania przed wyborem gwiazdki.

 1. Ułóż dokument do skanowania w podajniku urządzenia wielofunkcyjnego lub ułóż pojedynczą stronę na szybie.
 2. Wybierz Skanuj.
 3. Wybierz odbiorcę skanu (jedna z poniższych opcji).
  1. W przypadku skanowania do użytkownika (wysyła do użytkownika z bieżącymi ustawieniami skanowania). [Wyświetl obraz]
  2. W przypadku skanowania ad hoc do listy e-mail wprowadź każdy adres e-mail i naciśnij „+”, aby dodać do listy. Jeśli zezwolisz na dostęp do kontaktów w urządzeniu mobilnym, nazwy pasujące do wpisanego tekstu będą wyświetlane podczas wpisywania. [Wyświetl obraz]
  3. W przypadku zaprogramowanych Ulubionych wybierz ikonę wyboru Ulubionych u góry strony, a następnie wybierz Ulubione, które chcesz użyć do skanowania.  Uwaga: Możesz usunąć listę Ulubione wybierając „–”. Możesz również edytować i zapisywać zmiany w kolekcjach Ulubionych wybierając ikonę pióra dla tych Ulubionych.  Pamętaj, aby wybrać opcję Zapisz zmiany, jeśli edytujesz. [Wyświetl obraz]
 4. Sprawdź ustawienia skanowania. Jeśli to konieczne, wskaż domyślne ustawienia skanowania, aby wybrać inną opcję.  Opcjonalnie możesz również wybrać ikonę koła zębatego w prawym górnym narożniku, aby wyświetlić i zmienić dowolne obsługiwane ustawienia skanowania. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]  Uwaga: Niektóre ustawienia są dostępne wyłącznie w pełnej licencjonowanej wersji.
 5. Wybierz Skanuj.
 6. Zostaniesz poproszony o zeskanowanie kodu QR Synappx na panel przedni urządzenia wielofunkcyjnego. Naciśnij OK na tej stronie, a kamera otworzy się automatycznie (uwaga: za pierwszym razem zostanie poproszony o zezwolenie aplikacji Synappx Go na dostęp do kamery). [Wyświetl obraz]    
 7. Skieruj telefon na kod QR Synappx. W zależności od modelu urządzenia wielofunkcyjnego może zachodzić konieczność wyboru przycisku Synappx Go – bez logowania lub przycisku Zaawansowane, a następnie przycisku Synappx Go – bez logowania na panelu przednim zanim wyświetli się kod QR. Uwaga:
  Niektóre modele można skonfigurować w ten sposób, aby kody QR Synappx mogły wyświetlać się w oknie głównym urządzenia wielofunkcyjnego (bez konieczności dotykania). Listę obsługiwanych modeli można znaleźć na stronie pomocy technicznej. Aktualizacja do najnowszej wersji oprogramowania firmware jest zawsze zalecana w celu zapewnienia optymalnej funkcjonalności i bezpieczeństwa. [Wyświetl obraz -A3] [Wyświetl obraz -A3] [Wyświetl obraz - A4] [Wyświetl obraz - A4]
 8. Jeśli kamera urządzenia mobilnego przechwyci obraz kodu QR Synappx, rozpocznie się skanowanie w urządzeniu wielofunkcyjnym, a na urządzeniu mobilnym zostanie wyświetlone okno pomyślnego zakończenia skanowania. Panel przedni urządzenia wielofunkcyjnego również wyświetli stan zadania. Wiadomość e-mail załączonym skanem zostanie wysłana z urządzenia wielofunkcyjnego. Aplikacja powróci do strony głównej. Uwaga: Należy ponownie zeskanować kod QR, jeśli chcesz wykonać kolejne zadanie skanowania. [Wyświetl obraz]