Rozpoczynanie zaplanowanego spotkania

Jeśli użytkownik stuknie tag NFC, rozpocznie się zaplanowane spotkanie.  Ewentualnie użytkownicy mogą otworzyć aplikację Synappx Go, aby wybrać spotkanie zaplanowane do rozpoczęcia, a następnie stuknąć tag NFC. Użytkownicy mogą również utworzyć spotkanie ad hoc i stuknąć tag NFC, aby rozpocząć nowe niezaplanowane spotkanie. Po skonfigurowaniu Synappx zmieni wejście monitora na komputer w pomieszczeniu.

Użytkownicy mogą rozpocząć spotkanie dziesięć minut przed czasem spotkania zaplanowanego. Użytkownicy mogą również rozpocząć spotkanie w innej licencjonowanej przestrzeni roboczej, o ile przestrzeń robocza jest dostępna i żadne inne spotkanie zaplanowane w przestrzeni roboczej nie rozpocznie się w ciągu dziesięciu minut lub mniej. [Wyświetl obraz]

  1. Wybierz służy do wyboru przestrzeni roboczej.
  2. Start służy do wyboru spotkania.
  3. Symbol + służy do tworzenia spotkania ad hoc.

Po stuknięciu tagu NFC następujące komponenty uruchomią się automatycznie: [Wyświetl obraz]

  • Rozpocznij zaplanowaną konferencję internetową.
  • Podłącz kamerę i system audio w pomieszczeniu (kamera jest domyślnie włączona).

Uwaga: Obsługiwane działania zautomatyzowane różnią się w zależności od usług konferencji internetowej