Pobieranie i konfiguracja agentów

Strona z plikami do pobrania zawiera odnośniki do agentów przypisanych do danych urządzeń wielofunkcyjnych i agentów przypisanych do danych monitorów. Agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego umożliwia mobilne skanowanie i drukowanie. Do zbierania informacji o urządzeniach wielofunkcyjnych firmy Sharp niezbędny jest zakres adresów IP. Agent przypisany do danego monitora pozwala użytkownikom na udostępnianie treści do włączonych tablic interaktywnych lub wyświetlających; przed pobraniem agenta przypisanego do danego monitora nie trzeba podejmować żadnych działań.

Na portalu administratora Synappx Go wybierz Pliki do pobrania. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Przed pobraniem agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego upewnij się, że Twoja przeglądarka internetowa (Google Chrome lub Microsoft Edge) pozwala na wyświetlanie rozwijanych okien.

  1. Wybierz agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego Synappx Go. Następnie wybierz link Kliknij tutaj. [Wyświetl obraz]
  2. W oknie konfiguracji SNMP wpisz nazwę zakresu adresów IP. Następnie wprowadź adres początkowy i końcowy. Jeśli jest to jedyny zakres adresów IP, upewnij się, że pole wyboru jest zaznaczone i wybierz Pobierz teraz. Jeśli nie jest to jedyny zakres adresów, wybierz (+), aby dodać kolejny zakres (maks. 15) i uzupełnić te same parametry. Po wprowadzeniu wszystkich nazw zakresów adresów IP zaznacz wszystkie pola i wybierz Pobierz teraz. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Przed pobraniem agenta upewnij się, że Twoja przeglądarka internetowa (Google Chrome lub Microsoft Edge) pozwala na wyświetlanie rozwijanych okien.

  1. Wybierz agenta przypisanego do danego monitora Synappx Go. Nie ma potrzeby konfiguracji przed rozpoczęciem pobierania.
  2. Wybierz Pobierz, aby pobrać oprogramowanie agenta przypisanego do danego monitora na komputer administratora lub komputer/serwer docelowy. [Wyświetl obraz]

Informacje o aplikacji mobilnej Synappx Go (obsługującej urządzenia z systemem iOS i Android) są również dostępne na stronie Pliki do pobrania.

Jeśli instalujesz Synappx Go do użycia z Synappx Meeting w celu wykorzystania Synappx Collaboration Hub, pobierz ten program instalacyjny i postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora. Więcej informacji można znaleźć w opisie Zainstaluj aplikacje przy pomocy instalatora Synappx Collaboration Hub.

Uwaga: Ze wspólnego programu instalacyjnego należy korzystać wyłącznie w przypadku nowych instalacji Synappx.