Panel sterowania

Zostanie wyświetlona strona główna portalu administratora, pokazująca pulpit administratora Synappx Cloud Print z menu nawigacyjnym po lewej stronie ekranu [Wyświetl obraz].

Dane zalogowanego użytkownika są wyświetlane w prawym górnym rogu ekranu.

Kliknięcie szczegółów użytkownika powoduje wyświetlenie opcji „Log out” (Wyloguj) [Wyświetl obraz].

Na obszarze panelu głównego wyświetlanych jest kilka "zielonych" wartości

W prawym górnym rogu ekranu znajdują się informacje dotyczące poświadczeń środowiskowych

Jeśli zalogujesz się jako "Admin” (Administrator), zobaczysz informacje o firmie [Wyświetl obraz].

Jeśli zalogujesz się jako „User” (użytkownik), zobaczysz swoje dane  [Wyświetl obraz].

W lewej dolnej części panelu głównego wyświetlana jest łączna liczba wydrukowanych stron kolorowych i czarno-białych.

Zalogowanie się jako „Admin” (Administrator) spowoduje wyświetlenie sumy dla organizacji. Zalogowanie się jako „User” (Użytkownik) spowoduje wyświetlenie sumy dla danego użytkownika  [Wyświetl obraz].

W prawej dolnej części pulpitu nawigacyjnego znajduje się łączna liczba stron w porównaniu do 1 roku temu

W przypadku logowania jako „Admin” (Administrator) zostanie wyświetlona suma dla organizacji. W przypadku logowania jako „User” (Użytkownik) zostanie wyświetlona suma dla tego użytkownika [Wyświetl obraz].

Na środku pulpitu nawigacyjnego znajdują się informacje dotyczące użytkowników, urządzeń i licencji  [Wyświetl obraz].

  • „Users” (Użytkownicy): Wyświetla całkowitą liczbę użytkowników dodanych do Synappx Cloud Print oraz liczbę aktywowanych użytkowników  [View Image].
  • „Devices” (Urządzenia): Wyświetla liczbę urządzeń wykrytych w sieci oraz liczbę urządzeń, które zostały aktywowane [Wyświetl obraz].
  • „Licenses” (Licencje): Wyświetla łączną liczbę dostępnych licencji, liczbę przypisanych i nieprzypisanych licencji  [Wyświetl obraz].

Kliknięcie dowolnej ikony obok „Users” (Użytkowników), "Devices” (Urządzeń) lub „Licences” (Licencji) spowoduje przejście do odpowiedniego obszaru w Portalu administratora  [Wyświetl obraz].

Pasek menu

Po lewej stronie znajduje się pasek menu, w którym dostępnych jest wiele opcji funkcji administracyjnych. Wybranie jednej z nich spowoduje otwarcie odpowiedniego okna opcji lub rozwinięcie wyboru [Wyświetl obraz].

Wybranie strzałki u dołu strony spowoduje zwinięcie lub rozwinięcie paska menu, jak pokazano na ilustracji [Wyświetl obraz].

Niektóre wybory rozwijają się, aby ujawnić sekcje "podrzędne", takie jak „System”, który rozwija się, aby wyświetlić ekrany dziennika i „Settings” (Ustawienia), który rozwija się, aby wyświetlić dalsze opcje administracyjne

W dolnej części portalu administratora znajdują się łącza do Synappx Cloud Print [Wyświetl obraz]:

  • „Privacy Policy” (Polityka prywatności)
  • „Terms of Use” (Warunki korzystania)
  • Pomoc