„Jobs” (Zadania)

Na karcie „Jobs” (Zadania) wyświetlana jest lista wszystkich aktualnie oczekujących zadań przesłanych do aplikacji Synappx Cloud Print. Dostępne są zakładki umożliwiające przełączanie między wyświetlaniem aktualnie oczekujących zadań a historią przetworzonych zadań.

Statystyki są również wyświetlane dla zalogowanego użytkownika/admina [Wyświetl obraz].

Dostępnych jest wiele działań administracyjnych związanych z zadaniami:

 • „List jobs” (Lista zadań)
 • „Delete Jobs” (Usuń zadania)
 • „Search jobs” (Wyszukaj zadania)
 • „Job History” (Historia zadań)

Kolejka zadań

„Job Queue” (Kolejka zadań) wyświetla bieżące zadania, które zostały przesłane, ale nie zostały jeszcze wydrukowane.
Istnieje siedem kolumn, których można użyć do "uporządkowania" zadań [Wyświetl obraz].

 • „Date/Time” (Data/godzina)
 • „User” (Użytkownik)
 • „Job Name” (Nazwa zadania)
 • „Job Location” (Lokalizacja zadania)
 • „Page count” (Liczba stron)
 • „Colour mode” (Tryb koloru)
 • „Duplex” (Drukowanie dwustronne)

Po prawej stronie każdego zadania, w sekcji " Actions" (Działania), znajduje się ikona kosza na śmieci.
Kliknięcie tej opcji spowoduje usunięcie zadania z kolejki (a także usunięcie zadania z klienta użytkownika). [Wyświetl obraz].

Po usunięciu zadania wyświetlany jest komunikat dotyczący ochrony środowiska [Wyświetl obraz].

„Job History” (Historia zadań)

Na karcie „Job History” (Historia zadań) wyświetlane są wszystkie zadania, które przeszły przez system, w tym zadania ukończone, anulowane lub usunięte. Wszystkie zadania drukowania, skanowania i kopiowania są uwzględniane w historii [Wyświetl obraz].

Podobnie jak w przypadku kolejki zadań, zadania można porządkować, klikając odpowiednią kolumnę, która obejmuje

 • „Date/Time” (Data/godzina)
 • „User” (Użytkownik)
 • „Job Name” (Nazwa zadania)
 • „Job Location” (Lokalizacja zadania)
 • Status

Filtrowanie zadań

Na stronach „Job Queue” (Kolejki zadań) i „Job History” (Historii zadań) dostępna jest opcja filtrowania zadań [Wyświetl obraz].

Po rozpoczęciu wprowadzania tekstu zadania są filtrowane w celu wyświetlenia tylko tych zadań, które pasują do dowolnej części wprowadzonego ciągu znaków.

Na stronach Kolejka zadań i Historia zadań można ustawić liczbę zadań na stronę. Ustawienie zostanie zapamiętane przy następnej wizycie na stronie [Wyświetl obraz].

Możesz przełączać się między wieloma stronami za pomocą ikon w lewo, w prawo, na początku i na końcu obok ustawienia „Items Per Page” (Pozycje na stronę)

Na stronach kolejki zadań i historii zadań wyświetlane są bieżące dane dotyczące ochrony środowiska.
Dotyczy to każdego zalogowanego administratora/użytkownika [Wyświetl obraz].