Ustawienia administratora (opcjonalne)

Użytkownicy z uprawnieniami administratora pełnią funkcję administratorów dla portalu administratora Synappx. Administratorzy zarządzają kluczowymi komponentami, takimi jak przestrzenie robocze, użytkownicy, urządzenia i licencje. Administratorzy mogą również dodawać innych administratorów do systemu i usuwać ich z niego. Dodatkowi administratorzy nie muszą posiadać uprawnień administratora Azure. Muszą oni jednak być członkami środowiska Microsoft 365 lub Google Workspace danej organizacji.  

Poniżej znajduje się lista funkcji dla głównych i pomocniczych administratorów.

Portal administratora Synappx (wspólny)

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Przestrzenie robocze Wyświetl listę przestrzeni roboczych
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (ręcznie)
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (importuj z Office 365/Google Workspace)
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzenie robocze z grupy
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (importuj plik CSV)
Przestrzenie robocze Usuń przestrzeń roboczą
Przestrzenie robocze Edytuj przestrzeń roboczą
Użytkownik z uprawnieniami administratora Wyświetl listę użytkowników z uprawnieniami administratora 
Użytkownik z uprawnieniami administratora Dodaj/usuń użytkownika z uprawnieniami administratora  
Użytkownik z uprawnieniami administratora Edytuj rolę administratora       
Domeny Wyświetl listę obsługiwanych domen
Domeny Odśwież listę domen
Domeny Edytuj listę obsługiwanych aliasów domen
Subskrypcja Wyświetl listę subskrypcji
Raport Wyświetl raport
Raport Eksportuj raport
Rejestr systemu Wyświetl i eksportuj rejestr
Rejestr systemu Wyświetl i eksportuj rejestr

 

Aplikacja Synappx Go

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Użytkownik Wyświetl listę użytkowników
Przestrzenie robocze Dodaj użytkownika (importuj z Office 365/Google Workspace)
Użytkownik Dodaj użytkowników z grupy
Użytkownik Dodaj użytkownika (importuj plik CSV)
Użytkownik Przydziel/usuń licencję
Użytkownik Usuń użytkownika
Przestrzenie robocze Dodaj urządzenie wielofunkcyjne​
Przestrzenie robocze Dodaj monitor​
Urządzenia i agenci Wyświetl szczegółowe informacje o przestrzeni roboczej
Urządzenia i agenci Edytuj ustawienia, wykryj ponownie itp.
Powiadomienia Wyświetl strony
Powiadomienia Edytuj ustawienia powiadamianie pocztą e-mail
Do pobrania Pobierz agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego​
Do pobrania Pobierz agenta przypisanego do danego monitora
Aktualizacja agenta Zaktualizuj agenta
Aktualizacja agenta Zasady aktualizacji

 

Aplikacja Synappx Meeting

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Przestrzenie robocze Zarejestruj/usuń urządzenie w przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze Wyświetl szczegółowe informacje o przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze Przydziel/usuń licencję

 

Pełnoprawni administratorzy mogą wykonywać wszystkie funkcje w portalu administratora po zaakceptowaniu początkowych uprawnień przez głównego administratora.

  1. Przejdź do Ustawień administratora w portalu administratora. Na stronie Użytkownicy z uprawnieniami administratora wybierz (+).
  2. Wpisz kilka znaków nazwy administratora w polu Nazwa administratora. Na liście pojawią się osoby z twojej organizacji. Wybierz osoby z listy.
  3. W polu Rola, wybierz opcję Administrator, aby nadać pełne uprawnienia administratora lub opcję Administrator pomocniczy, aby nadać ograniczone uprawnienia. Domyślnym ustawieniem jest opcja Administrator. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie przez administratora. Rola może być edytowana później poprzez wybranie nazwy administratora  [Wyświetl obraz].
  4. Wybierz Zapisz. Nowy administrator pojawi się na liście Użytkowników z uprawnieniami administratora.   

Strona Obsługiwane domeny automatycznie gromadzi aliasy domen z Azure Active Directory lub Google Workspace. Domyślnie wszystkie domeny są włączone. 

Uwaga: Jeśli administrator wyłączy domenę, która jest już wybrana, wówczas powiązani użytkownicy i przestrzenie robocze zostaną również wyłączone.

Administratorzy mogą wybrać aliasy domeny, które mają być włączane lub wyłączane poprzez zaznaczenie i odznaczenie pól wyboru; ustawienia te dotyczą Synappx Meeting i Synappx Go. Domen podstawowych nie można odznaczyć. Wybierz ikonę odświeżania, aby wyświetlić nowe aliasy domen dodanych do Azure AD lub Google Workspace [Wyświetl obraz].

Klienci Microsoft 365, którzy uzyskali licencję na Synappx Go lub Meeting przed wersją 1.3, mogą zobaczyć niebieskie pole, kierujące administratora do łącza, które pozwala na wybranie pozycji w katalogu. Przejrzyj wszystkie uprawnienia do przywoływania domen.  [Wyświetl obraz].

Dostępne są inne funkcje administracyjne (np. zasady aktualizacji agenta Synappx Go, zarządzanie urządzeniami i agentami, zasady powiadomień mobilnych itp.).  Więcej informacji na temat funkcji administracyjnych można znaleźć w sekcji Administrator Synappx Go/Administrator Synappx Meeting.