Dodawanie przestrzeni roboczych

Przestrzenie robocze mogą być salami konferencyjnymi, kameralnymi pokojami spotkań, osobnymi biurami lub obszarami wspólnymi, w których znajdują się urządzenia wielofunkcyjne lub monitory – wszędzie tam, gdzie odbywa się współpraca. Możesz tworzyć lub importować przestrzenie robocze z Microsoft® 365 lub Google Workspace™ w zakładce Przestrzenie robocze w portalu administratora Synappx Meeting. [Wyświetl obraz]

Aby dodać przestrzeń roboczą z katalogu, wybierz (+).

Z okna Dodaj przestrzeń roboczą można importować przestrzenie robocze z Microsoft 365 albo dodawać je ręcznie.

Na obrazkach jako przykład przedstawiono Microsoft 365.

 1. W polu Nazwa przestrzeni roboczej wpisz kilka znaków. Pojawią się przestrzenie robocze Microsoft 365. Wybierz nazwy przestrzeni roboczych do zaimportowania.
  Po zakończeniu kliknij Zapisz[Wyświetl obraz]
 2. Aby dodać grupy przestrzeni roboczych, zaznacz najpierw pole wyboru Grupy. Następnie przeprowadź powyższe czynności.

 1. Kliknij ikonę Importuj wiele przestrzeni roboczych.
 2. Wykonaj trzy czynności opisane w oknie Import wielu przestrzeni roboczych. Plik CSV może mieć maksymalnie 50 przestrzeni roboczych i 500 kB. [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz opcję Wybierz plik.
 4. Wybierz właściwy plik i kliknij Otwórz. Wybrany plik .csv musi być plikiem Microsoft Excel Comma Separated Value.
   [Wyświetl obraz]
 5. Plik zostanie dołączony w oknie Import wielu przestrzeni roboczych. Wybierz Zapisz.

 1. Wybierz Wprowadzanie ręczne.
 2. Wpisz nazwę przestrzeni roboczej w odpowiednim polu. W razie potrzeby wpisz lokalizację.
 3. Wybierz Zapisz.
 4. Powtórz powyższe czynności, aby dodać więcej przestrzeni roboczych.