Portal administratora Google Workspace

Przed zalogowaniem się do portalu administratora, wykonaj czynności opisane w drugiej wiadomości powitalnej, aby pozwolić Synappx na komunikację z instancją Google Workspace. Obejmuje to rejestrację zakresów numerów identyfikacyjnych klienta i interfejsu programowania aplikacji (API) w konsoli administracyjnej Google Workspace. Czynności z wiadomości e-mail są ujęte w procedurze przedstawionej poniżej.

1.    W pierwszej wiadomości powitalnej wybierz Google Workspace jako dostawcę usług w chmurze.
2.    Po otrzymaniu drugiej wiadomości powitalnej, postępuj zgodnie ze wskazówkami, aby skonfigurować konsolę administracyjną Google Workspace do komunikacji z Synappx.
     a.    Używając dowolnej przeglądarki internetowej, przejdź do admin.google.com.
     b.    Wybierz Zabezpieczenia [Wyświetl obraz].

     c.    Na stronie Zabezpieczenia wybierz Uprawnienia interfejsu API [Wyświetl obraz].

     d.    Wybierz opcję Przekazywanie dostępu w całej domenie [Wyświetl obraz].

     e.    Wybierz Dodaj nowy [Wyświetl obraz].

     f.    W polu Nazwa klienta wpisz numer identyfikacyjny Sharp: 115315787895184648103  [Wyświetl obraz].

Uwagi:  

  • Pamiętaj, aby skopiować i wkleić te adresy URL. Powinny być oddzielone przecinkami, jak widać poniżej. Wprowadzenie zmian na koncie Google Workspace może potrwać do 30 minut.
  • W przypadku zaktualizowania systemu z wersji 2.3 do wersji 2.4 lub nowszej niezbędny jest dodatkowy zakres interfejsu API, aby umożliwić użytkownikom dodawanie uczestników z katalogu użytkowników. Dodaj następujący zakres API: https://www.googleapis.com/auth/directory.readonly

     g.    Wklej Zakresy Synappx API w polu Zakresy OAuth. Wybierz Upoważnij.

https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.domain.readonly, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.group.readonly, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.resource.calendar.reado…, https://www.googleapis.com/auth/admin.directory.user.readonly, https://www.googleapis.com/auth/calendar.readonly, https://www.googleapis.com/auth/calendar.events, https://www.googleapis.com/auth/drive, https://www.googleapis.com/auth/drive.file, https://www.googleapis.com/auth/userinfo.profile, https://www.googleapis.com/auth/directory.readonly

     h.    Otwórz drugą wiadomość powitalną Synappx i wybierz opcję Zaloguj się na swoje konto lub przejdź do https://adminportal.synappx.sharp.eu/, aby zalogować się do portalu administratora.