Powiązane urządzenia

1. Przejdź do strony przestrzeni roboczych i wybierz przestrzeń roboczą z listy. [Wyświetl obraz]

2. Pojawi się okno konfiguracji przestrzeni roboczej. Wybierz „+” obok urządzenia wielofunkcyjnego[Wyświetl obraz]

Uwaga: Urządzenie wielofunkcyjne może być jednocześnie przypisane tylko do jednej przestrzeni roboczej (tzn. po przypisaniu nie pojawi się na dostępnej liście urządzeń wielofunkcyjnych, dopóki nie zostanie usunięte z pierwszej przestrzeni roboczej). Jeśli urządzenie wielofunkcyjne nie zostanie wykryte przez kolejnego agenta (z pokrywającego się zakresu adresów IP), należy sprawdzić, czy urządzenie wielofunkcyjne nie zostało już powiązane z innym agentem. Informacje o pokrywaniu można również znaleźć w rejestrze systemu. Możesz usunąć urządzenie wielofunkcyjne z pierwszego agenta i ponownie wykryć je za pomocą innego agenta, jeśli to konieczne.

3. Wybierz żądany model (modele) urządzenia wielofunkcyjnego do przypisania i wybierz OK[Wyświetl obraz]

4. W przestrzeni roboczej zostaną teraz wyświetlone powiązane urządzenia wielofunkcyjne. Aby w przyszłości usunąć urządzenie wielofunkcyjne z przestrzeni roboczej, wybierz ikonę kosza. [Wyświetl obraz]

Po pomyślnym zakończeniu instalacji agenta przypisanego do danego monitora Synappx Go na komputerze w pomieszczeniu można przypisać agenta do monitora w docelowej przestrzeni roboczej. Przejdź do strony przestrzeni roboczych Synappx Go w portalu administratora Synappx.

 1. Wybierz docelową przestrzeń roboczą, a pojawi się okno konfiguracji przestrzeni roboczej. W sekcji Monitor wybierz symbol dodawania agenta przypisanego do danego monitora („+”), aby dodać agenta przypisanego do danego monitora. [Wyświetl obraz]

Uwaga: Monitor może być jednocześnie przypisany tylko do jednej przestrzeni roboczej (tzn. po przypisaniu nie pojawi się na dostępnej liście urządzeń wielofunkcyjnych, dopóki nie zostanie usunięty z pierwszej przestrzeni roboczej).

Okno konfiguracji przestrzeni roboczej zawiera:

 • Nazwę przestrzeni roboczej, Lokalizację, E-mail, Uwagi i przycisk Edytuj
 • Sekcje Urządzenie wielofunkcyjne, Monitor, Audio Bluetooth i Zarejestruj

Sekcja Monitor zawiera:

 • Numer monitora, nazwę, symbole plus (dodaj) i minus (usuń)
 • Symbole plus (dodaj) i minus (usuń) agenta przypisanego do danego monitora
 • Symbole plus (dodaj) i minus (usuń) przesyłanie/mirroring
 1. Wybierz zainstalowanego agenta (wyświetli się nazwa komputera) w celu przypisania, a następnie wybierz OK. [Wyświetl obraz]
 2. Przestrzeń robocza wyświetli powiązanego agenta przypisanego do danego monitora w sekcji Monitor okna konfiguracji przestrzeni roboczej. [Wyświetl obraz]

Jeśli chcesz uzyskać automatyczne przełączanie wejścia, wprowadź wejście każdego monitora wykorzystywanego przez komputer w pomieszczeniu oraz adres IP karty sieciowej monitora. Wybierz Konfiguruj, wprowadź nazwę monitora oraz adres IP karty interfejsu sieciowego (NIC) (statyczny adres IP) i port używany do komunikacji z monitorem (domyślnie 10008).

Po zakończeniu konfiguracji przestrzeni roboczej, w tym przypisania tagów NFC, konfiguracji monitora (adres IP karty interfejsu sieciowego (NIC)) i instalacji aplikacji Synappx Meeting, wyświetli się symbol C w obszarze Funkcje w oknie przestrzeni roboczych. [Wyświetl obraz]

Dla każdej przestrzeni roboczej można skonfigurować tag NFC, aby przechwytywać rejestracje. Użytkownicy zbliżają urządzenia logujące/identyfikujące do tagu, aby wskazać swoją lokalizację. Wybór przycisku Rejestracja na stronie przestrzeni roboczych spowoduje wyświetlenie informacji o tagu rejestracji. [Wyświetl obraz] Więcej informacji można znaleźć w opisie Przypisywanie tagów NFC.

Po skonfigurowaniu tagu rejestracji dla przestrzeni roboczej wyświetli się symbol rejestracji w kolumnie Fukcje na stronie przestrzeni roboczych.

W menu Agents wybierz Podsumowanie agentów i urządzeń, aby na bieżąco zarządzać agentami. Domyślna strona pokazuje agenty przypisane do danych urządzeń wielofunkcyjnych. Wybierz przycisk opcji w prawym górnym narożniki, aby przełączyć się do Podsumowania agentów przypisanych do danych monitorów.

Podsumowanie urządzeń wielofunkcyjnych i agentów

Komputer/serwer
z zainstalowanym agentem
 • Wybierz odnośnik, aby usunąć powiązane urządzenia wielofunkcyjne lub agenta.
  • W przypadku usuwania agenta należy odinstalować go w komputerze lub z serwera za pomocą normalnej procedury dezinstalacji systemu Windows, aby zakończyć usuwanie i uniknąć ponownego połączenia.
 • Wybierz Wyszukaj urządzenia wielofunkcyjne, aby uzyskać dostęp do konfiguracji SNMP i zainicjować wykrywanie urządzeń wielofunkcyjnych.
Identyfikator agenta/adres IP
 • Wybierz odnośnik do rejestru, aby wyświetlić rejestr systemu dotyczący komunikatów o błędach lub stanie.
 • Każdy wpis do rejestru systemu posiada kod błędu (np. C102) na zakończeniu komunikatu, który zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wpisu do rejestru. Skontaktuj się z dostawcą usług firmy Sharp, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Szary kolor identyfikatora agenta oznacza, że agent nie był używany przez 14 dni lub dłużej.
 • Czerwony trójkąt obok identyfikatora agenta oznacza błąd agenta (np. agent jest odłączony), który należy rozwiązać.
 • Wybierz ikonę koperty, aby pobrać pliki rejestru agenta z komputera lub serwera z zainstalowanym agentem oraz wysłać odnośnik do plików na maksymalnie pięć adresów e-mail.
  Plik rejestru zostanie przesłany do chmury Synappx, a odnośnik zostanie dodany do wiadomości e-mail po wybraniu Wyślij.
  Odnośnik do rejestru pozostanie aktywny przez siedem dni.
Wersja
 • Wybierz numer wersji agenta, aby przejść do strony aktualizacji agentów.
Aktualizacje
 • Pomarańczowa kropka oznacza bieżącą wersję agenta, która wymaga aktualizacji.
 • Czerwona kropka oznacza przestarzałą wersję agenta wymagającą aktualizacji.
Urządzenie
 • Wybierz wyświetlanie szczegółowych informacji o urządzeniu.
 • Wybierz opcję Pokaż wszystkie urządzenia, aby wyświetlić wszystkie powiązane i nieprzydzielone urządzenia wielofunkcyjne.
Przestrzeń robocza
 • Wybierz przestrzeń roboczą, aby wyświetlić powiązane urządzenia.

 

Wybierz odnośnik do nazwy agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego, aby usunąć agenty lub urządzenia wielofunkcyjne z Synappx. [Wyświetl obraz] W przypadku usunięcia agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego zaleca się również odinstalowanie agenta w komputerze przy pomocy normalnej procedury dezinstalacji systemu Windows. W ten sposób można zakończyć procedurę usuwania agenta i uniknąć ponownego podłączenia.

Funkcje agenta przypisanego do danego monitora są podobne do powyższych funkcji agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego, z dodatkowymi informacjami o monitorze, które można skonfigurować do przełączania wejść.

Podsumowanie monitorów i agentów

Uwaga: Wybierz ikonę koperty, aby pobrać pliki rejestru agenta przypisanego do danego monitora (oraz rejestrów Meeting Client, jeśli Collaboration Hub jest skonfigurowany w pomieszczeniu) z komputera z zainstalowanym agentem oraz wysłać odnośnik do plików na maksymalnie pięć adresów e-mail. Pliki rejestru zostaną przesłane do chmury Synappx, a odnośnik zostanie dodany do wiadomości e-mail po wybraniu Wyślij. Odnośnik do rejestru pozostanie aktywny przez siedem dni.

Urządzenie/komputer
z zainstalowanym agentem
 • Wybierz odnośnik, aby usunąć agenta przypisanego do danego monitora.
Identyfikator agenta/adres IP
 • Wybierz odnośnik do rejestru, aby wyświetlić rejestr systemu dotyczący komunikatów o błędach lub stanie.
 • Każdy wpis do rejestru systemu posiada kod błędu (np. C102) na zakończeniu komunikatu, który zawiera bardziej szczegółowe informacje na temat wpisu do rejestru. Skontaktuj się z dostawcą usług firmy Sharp, aby uzyskać szczegółowe informacje.
 • Szary kolor identyfikatora agenta oznacza, że agent nie był używany przez 14 dni lub dłużej.
 • Czerwony trójkąt obok identyfikatora agenta oznacza błąd agenta (np. agent jest odłączony), który należy rozwiązać.
 • Wybierz ikonę koperty, aby pobrać pliki rejestru agenta z komputera lub serwera z zainstalowanym agentem oraz wysłać odnośnik do plików na maksymalnie pięć adresów e-mail. Plik rejestru zostanie przesłany do chmury Synappx, a odnośnik zostanie dodany do wiadomości e-mail po wybraniu Wyślij. Odnośnik do rejestru pozostanie aktywny przez siedem dni.
Wersja
 • Wybierz numer wersji agenta, aby przejść do strony aktualizacji agentów.
Aktualizacje
 • Pomarańczowa kropka oznacza bieżącą wersję agenta, która wymaga aktualizacji.
 • Czerwona kropka oznacza nieaktualną wersję agenta, która wymaga aktualizacji.
Informacje o monitorze
 • Wybierz opcję Konfiguruj, aby skonfigurować i zarządzać automatycznym przełączanie wejść monitora.
 • Wybierz opcję Pokaż wszystkie urządzenia, aby wyświetlić wszystkie powiązane i nieprzydzielone urządzenia wielofunkcyjne.
 • Wybierz opcję Pokaż nieprzydzielone, aby wyświetlić agentów przypisanych do danych monitorów nieprzydzielonych do przestrzeni roboczych.
Przestrzeń robocza
 • Wybierz przestrzeń roboczą, aby wyświetlić powiązane urządzenia.

 

Funkcje agenta przypisanego do danego monitora są podobne do powyższych funkcji agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego, z dodatkowymi informacjami o monitorze, które można skonfigurować do przełączania wejść.

Uwaga:
Wybierz ikonę koperty, aby pobrać pliki rejestru agenta przypisanego do danego monitora (oraz rejestrów Meeting Client, jeśli Collaboration Hub jest skonfigurowany w pomieszczeniu) z komputera z zainstalowanym agentem oraz wysłać odnośnik do plików na maksymalnie pięć adresów e-mail. Pliki rejestru zostaną przesłane do chmury Synappx, a odnośnik zostanie dodany do wiadomości e-mail po wybraniu Wyślij. Odnośnik do rejestru pozostanie aktywny przez siedem dni.

W celu obsługi automatycznego przełączania wejść, każdy monitor musi być skonfigurowany na stronie informacji o monitorze. Nie jest to wymagana funkcja, ale może zaoszczędzić czas użytkowników przed rozpoczęciem udostępniania plików na monitorach (np. gdy użytkownicy nie znają wejścia komputera do wyświetlania treści albo nie mogą znaleźć pilota) oraz przywrócić domyślne wejście monitora. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do Automatycznego przełączania wejścia.

 1. Wybierz nazwę urządzenia/komputera z zainstalowanym agentem. Okno dialogowe potwierdzi usunięcie agenta. [Wyświetl obraz]
 2. Wybierz OK. Strona Podsumowanie urządzeń i agentów zostanie odświeżona i agent zostanie usunięty.
 3. Odinstalowanie agenta przypisanego do danego monitora z komputera przy pomocy normalnej procedury dezinstalacji systemu Windows. W ten sposób można zakończyć procedurę usuwania agenta i uniknąć ponownego podłączenia.

Jeśli agent w chmurze nie zostanie usunięty podczas dezinstalacji, w portalu administratora może znajdować się więcej niż jeden agent o tej nazwie i adresie IP. W takim przypadku należy ręcznie usunąć odinstalowanego agenta ze strony Urządzenia i agenci na portalu administratora.