Kopiowanie

Możesz wykonać zadania kopiowania i zapisać ustawienia kopiowania za pomocą Synappx Go bez dotykania panelu sterowania urządzenia wielofunkcyjnego. Aby wyświetlić modele obsługujące kopiowanie, przejdź do Wsparcia w zakresie urządzeń wielofunkcyjnych i monitorów

OSTRZEŻENIE: Podczas kopiowania urządzenie wielofunkcyjne wyświetli jedno okno na panelu sterowania. NIE WOLNO nacisnąć przycisku Zamknij, ponieważ zadanie zostanie anulowane. Okno automatycznie zniknie po zakończeniu zadania kopiowania. Jeśli widocznych jest wiele okien, wymagających dotyku, skontaktuj się z administratorem w celu poprawienia konfiguracji urządzenia wielofunkcyjnego

Uwagi

  • Upewnij się, że urządzenie wielofunkcyjne zostało wybudzone (tj. nie znajduje się w trybie uśpienia) i wyświetla okno główne przed wykorzystaniem aplikacji Synappx do kopiowania.

  • Jeśli funkcja (np. zszywanie, tace o dużej pojemności LCC) nie jest dostępna w wybranym modelu urządzenia wielofunkcyjnego, zadanie kopiowania zostanie przetworzone z ustawieniem domyślnym.

  • Jeśli funkcja (np. zszywanie, tace o dużej pojemności LCC) nie jest dostępna w wybranym modelu urządzenia wielofunkcyjnego, zadanie kopiowania zostanie przetworzone z ustawieniem domyślnym. Różne modele urządzeń wielofunkcyjnych inaczej przetwarzają zadania kopiowania z podawaniem kartek dłuższą i krótszą krawędzią, co może powodować niespodziewane kombinacje. W przypadku tego ustawienia zalecane jest wykonanie kopiowania próbnego.

  • Z szyby urządzenia wielofunkcyjnego obsługiwane jest tylko kopiowanie pojedynczych stron.

 

Obsługa z ekranu urządzenia wielofunkcyjnego 

Uwaga: Funkcja obsługi z ekranu urządzenia mobilnego nie jest wyświetlana, ale jest również obsługiwana po wyborze opcji Skanowanie, drukowanie i kopiowanie w oknie głównym Synappx Go. 

  1. Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC urządzenia wielofunkcyjnego. Powiadomienie o otwarciu okna Skanowanie, drukowanie i kopiowanie w Synappx Go wyświetli się w telefonie.
  2. Kopiowanie [Wyświetl obraz].
  3. Strona kopiowania zostanie otwarta. Dostosuj ustawienia kopiowania. Ułóż dokument, który chcesz kopiować, w podajniku dokumentów lub na szybie, a następnie wybierz Kopiuj [Wyświetl obraz].
  4. Okno potwierdzenia wskazuje, że zadanie kopiowania jest przetwarzane [Wyświetl obraz]

Aby wyświetlić lub zmienić ustawienia kopiowania, wybierz ikonę koła zębatego na stronie Kopiowanie przed naciśnięciem przycisku Kopiuj y [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].