Spotkanie

Nowa usługa Synappx Collaboration Hub jest przeznaczona do współpracy na komputerze w pomieszczeniu. Poniżej przedstawiono kluczowe komponenty w każdym środowisku.

Kalendarz sali konferencyjnej Synappx wyświetla spotkania zaplanowane z zasobami spotkania. Kalendarz wyświetla tylko czas i informacje o tym, kto zarezerwował zasoby, aby zachować prywatność i bezpieczeństwo [Wyświetl obraz].  

 1. Kalendarz sali konferencyjnej (dotyczy wyłącznie Microsoft 365)
 2. Tag NFC Synappx

Jeśli użytkownik zbliży urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, rozpocznie się zaplanowane spotkanie. Ewentualnie użytkownicy mogą otworzyć aplikację Synappx Go, aby wybrać spotkanie zaplanowane do rozpoczęcia, a następnie zbliżyć urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Użytkownicy mogą również utworzyć spotkanie ad hoc i zbliżyć urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, aby rozpocząć nowe niezaplanowane spotkanie. Po skonfigurowaniu Synappx zmieni wejście monitora na komputer w pomieszczeniu.

Użytkownicy mogą rozpocząć spotkanie dziesięć minut przed czasem spotkania zaplanowanego. Użytkownicy mogą również rozpocząć spotkanie w innej licencjonowanej przestrzeni roboczej, o ile przestrzeń robocza jest dostępna i żadne inne spotkanie zaplanowane w przestrzeni roboczej nie rozpocznie się w ciągu dziesięciu minut lub mniej. [Wyświetl obraz]

 1. Wybierz służy do wyboru przestrzeni roboczej.
 2. Start służy do wyboru spotkania.
 3. Symbol (+) służy do tworzenia spotkania ad hoc.

Po zbliżeniu urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC następujące komponenty uruchomią się automatycznie [Wyświetl obraz]

 • Rozpocznij zaplanowaną konferencję internetową.
 • Podłącz kamerę i system audio w pomieszczeniu (kamera jest domyślnie włączona).

Uwaga: Obsługiwane działania zautomatyzowane różnią się w zależności od usług konferencji internetowej

Spotkanie ad hoc można koordynować za pomocą Synappx Go, korzystając z funkcji Spotkajmy się teraz. Użytkownicy mogą utworzyć zaproszenie ze wszystkimi niezbędnymi komponentami. Jeśli użytkownicy klikną przycisk Start, zaproszenia z informacjami o konferencji internetowej zostaną wysłane do uczestników, pomieszczenie zostanie zarezerwowane (jeśli jest dostępne) i rozpocznie się sesja konferencji internetowej podczas podłączania wszystkich kluczowych komponentów technologicznych (monitor, kamera/system audio) w pomieszczeniu.

Jeśli już znajdujesz się w pomieszczeniu, możesz po prostu zbliżyć urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Informacje o przestrzeni roboczej zostaną wpisane automatycznie. Ponadto ostatnio używana konferencja internetowa jest już wprowadzona, aby uprościć proces spotkania ad hoc. Jeśli pomieszczenie zostanie zarezerwowane w ciągu najbliższych 15 minut, użytkownik otrzyma powiadomienie, że pomieszczenie jest niedostępne na spotkanie ad hoc [Wyświetl obraz].

Po rozpoczęciu spotkania Synappx Meeting wyświetli licznik czasu spotkania na monitorze. Interfejs można zminimalizować do paska narzędzi lub powiększyć, aby zapewnić większy widok timera.

W aplikacji Synappx Go na smartfonie użytkownika funkcje zwiększające wydajność będą dostępne podczas spotkania [Wyświetl obraz]

1.    Licznik czasu spotkania i informacje

 • Licznik czasu sali konferencyjnej 
 • Opcja wydłużenia czasu spotkania umożliwia wydłużenie spotkania o 30 minut w zależności od dostępności zasobów
 • Informacje o uczestniku

2.    Załączniki do zaproszeń na spotkanie. Uzyskaj dostęp do dokumentów dołączonych do zaproszenia na spotkanie. (odnośniki do dokumentów nie są obsługiwane)

3.    Uruchom trackpad (beta) i oprogramowanie pióra dotykowego

4.    Zdalne sterowanie konferencją internetową

 • Wł./wył. udostępniania ekranu
 • Włączenie/wyłączenie aparatu
 • Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu
 • Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności 

Użytkownicy mogą również poruszać się po stronie głównej spotkania (SPOTKANIE), uzyskać dostęp do plików przechowywanych w chmurze (PLIKI) i zdalnie sterować plikami (STEROWANIE), stukając zakładki.

Zdalne operacje na plikach są również dostępne w aplikacji mobilnej Synappx Go dla wygody prezentera i zminimalizowania dotykania wspólnych powierzchni. Pliki wybrane przez użytkownika są pobierane z chmury i aktualizowane w witrynie chmury, jeśli zmiany zostaną zapisane. Załączniki do spotkań są również pobierane, a w przypadku wprowadzenia zmian w tych plikach są one przesyłane do chmury z tymczasowymi odnośnikami do zmienionych plików załączników wysyłanymi do organizatora spotkania.

Następujące typy plików są obsługiwane w przypadku zdalnych operacji na plikach:

 • Pliki Microsoft PowerPoint, Word, Excel
 • Pliki PDF (otwarte w przeglądarce Chrome)
 • Pliki graficzne JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG i SVG (otwarte w przeglądarce Chrome)
 • Oprogramowanie pióra dotykowego

Pliki wideo, strony internetowe, dokumenty tekstowe i załączniki wiadomości e-mail są obsługiwane w trybie udostępniania przez stuknięcie lub otwieranie za pomocą funkcji smartfona. Funkcje zdalnego sterowania nie są obsługiwane w przypadku tych plików [Wyświetl obraz]

Oprogramowanie pióra dotykowego firmy Sharp umożliwia wykorzystanie interaktywnego monitora jako tablicy. Następujące funkcje zdalnego sterowania są obsługiwane za pomocą urządzenia mobilnego:

 • Otwórz pustą stronę oprogramowania pióra dotykowego wybierając ikonę na stronie sterowania spotkaniem [Wyświetl obraz].   
 • Wykorzystaj strzałki do poruszania się stronach..
  • Naciśnij lewą strzałkę <, aby przejść do poprzedniej strony.
  • Naciśnij prawą strzałkę <, aby przejść do następnej strony.
 • Naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu, aby przejść do trybu przewijania.
 • Zmień kolor pióra dotykowego [Wyświetl obraz].
 • Usuń arkusz: Usuń bieżącą stronę.
 • Zapisz jako plik PDF: Tymczasowy odnośnik zapisanego pliku zostanie wysłany do organizatora spotkania.
 • Nie zapisuj i zamknij: Zamknij plik bez zapisywania zmian.

Organizator lub inny uczestnik spotkania może zakończyć spotkanie po prostu wybierając przycisk Zakończ [Wyświetl obraz]

To działanie spowoduje również:

 • Rozłączenie z konferencją internetową
 • Rozłączenie z kamerą i systemem audio
 • Zamknięcie wyświetlanych zawartości/plików
  • Automatyczne zamykanie jest obsługiwane w udostępnionych plikach Microsoft Office, plikach graficznych i PDF otwartych za pomocą wbudowanej przeglądarki obrazów Synappx.
 • Przywrócenie domyślnego wejścia monitora, jeśli opcja została skonfigurowana.