Wskazówki dotyczące rozwiązywania problemów

 1. Sprawdź, czy ustawienia portalu administratora Synappx na monitorze są zgodne z ustawieniami monitora.
 2. Upewnij się, że agent przypisany do danego monitora znajduje się w trybie online i komunikuje się z portalem administratora Synappx.

 1. Upewnij się, że interaktywny monitor posiada statyczny adres IP.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcjach obsługi monitora, aby uaktywnić polecenia telnet (agent wykorzystuje polecenia telnet do przełączania wejścia).
 3. Sprawdź, czy agent przypisany do danego monitora może bezpośrednio komunikować się z interaktywnym monitorem za pomocą polecenia ping lub podobnego narzędzia. Komputer z zainstalowanym agentem powinien mieć możliwość przesyłania polecania ping do interaktywnego monitora.
 4. Spróbuj otworzyć sesję telnet za pomocą komputera z zainstalowanym agentem wykorzystując nazwę użytkownika i hasło. (System Windows 10 posiada zainstalowany telnet, ale może być wymagana jego aktywacja). Pamiętaj o podłączeniu do prawidłowego portu. Port 10008 jest domyślnym portem monitorów Sharp, ale nie jest domyślnym portem telnet.

 1. Podłącz komputer z zainstalowanym agentem przypisanym do danego monitora, do interaktywnego monitora za pomocą prawidłowo zamocowanego złącza szeregowego.
 2. Postępuj zgodnie ze wskazówkami podanymi w instrukcji obsługi interaktywnego monitora, aby uaktywnić polecenia RS-232C.
 3. Sprawdź port komunikacyjny używany w komputerze z zainstalowanym agentem.
 4. Upewnij się, że złącze szeregowe lub przewód są prawidłowe. Należy zastosować przewód z symetrycznym układem połączeń (straight-through), a nie przewód null modem lub przewód z krzyżowym układem połączeń. Należy unikać stosowania przewodów z chipsetami. Dostępne są adaptery umożliwiające zmianę rodzaju połączenia szeregowego. Upewnij się, że sam adapter nie jest typu null modem (czasami nazywanym adapterem crossover).
 5. Sprawdź szybkość bitową. Portal administratora musi odpowiadać szybkości skonfigurowanej w interaktywnym monitorze, w przeciwnym razie wejścia nie zostaną przełączone