Odblokuj urządzenie wielofunkcyjne (opcjonalnie)

Ta sekcja ma zastosowanie tylko wtedy, gdy:

  • Twoja firma zablokowała urządzenia wielofunkcyjne Sharp przy pomocy PaperCut MF lub MFP Native Authentication.

  • Ty lub Twój administrator zarejestrowaliście numery swoich kart identyfikacyjnych w PaperCut lub Native Authentication, aby odblokować urządzenia wielofunkcyjne.

  • Numer Twojej karty identyfikacyjnej został zapisany w aplikacji mobilnej Synappx Go (przez Ciebie lub przez administratora).  

W tych przypadkach nowy przycisk Odblokuj jest wyświetlany na stronie głównej aplikacji mobilnej Synappx Go. Aby odblokować zablokowane urządzenie wielofunkcyjne w celu korzystania z funkcji aplikacji mobilnej Synappx Go:

1.  Umieść urządzenie mobilne w pobliżu obsługiwanego czytnika RF IDEAS BLE lub Elatec BLE i naciśnij Odblokuj [Wyświetl obraz]

2.  Urządzenie mobilne automatycznie przesyła numer Twojej karty identyfikacyjnej przez czytnik do PaperCut lub urządzenia wielofunkcyjnego (lokalna baza danych, AD, LDAP) w celu zweryfikowania Twojej tożsamości i potwierdzenia ważności identyfikatora karty. 

3.  Okna w urządzeniu mobilnym pokazują stan procedury potwierdzenia. Po zweryfikowaniu identyfikatora karty przez PaperCut lub natywną bazę danych urządzenia wielofunkcyjnego, urządzenie wielofunkcyjne zostanie odblokowane i wyświetli się strona główna urządzenia wielofunkcyjnego. Już możesz korzystać z funkji Synappx Go [Wyświetl obraz]

  • Najpierw zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, a następnie wybierz Skanowanie, Uwalnianie zadań druku, Drukowanie plików przechowywanych w chmurze lub Kopiowanie, aby wykonać zadanie, ALBO 

  • Wybierz żądaną funkcję Synappx Go MFP, a następnie po dokonaniu wyboru zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC.

Uwaga: Przed zbliżeniem urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC należy upewnić się, że okno główne urządzenia wielofunkcyjnego jest wyświetlane.

4.  Po zakończeniu zdalnej obsługi urządzenia wielofunkcyjnego wyloguj się na panelu przednim, w przeciwnym razie nastąpi przekroczenie limitu czasu panelu przedniego w zależności od ustawień urządzenia wielofunkcyjnego.

Uwagi:

  • W zależności od polityki Twojej firmy i konfiguracji dostępu do urządzeń wielofunkcyjnych korzystanie z niektórych funkcji Synappx Go może być zablokowane.
  • Jeśli wybrane zadanie aplikacji Synappx nie zostanie zakończone, sprawdź panel przedni urządzenia wielofunkcyjnego i upewnij się, że nie wystąpił błąd.
  • Jeśli do czytnika kart zostanie przekazany nieprawidłowy numer karty identyfikacyjnej, aplikacja może błędnie stwierdzić pomyślne odblokowanie urządzenia wielofunkcyjnego, chociaż urządzenie wielofunkcyjne nie zostało odblokowane przy użyciu nieprawidłowego numeru.