Krok 7. Logowanie do urządzenia wielofunkcyjnego

Upewnij się, że kod QR jest wyświetlany na urządzeniu wielofunkcyjnym, naciskając ikonę „QR Code” [Wyświetl obraz].

Możesz również zalogować się przy użyciu nazwy użytkownika i hasła, klikając ikonę pod ikoną kodu QR
(tylko urządzenia OSA 6.0 i nowsze).

Za pomocą telefonu komórkowego zeskanuj kod QR na panelu przednim urządzenia wielofunkcyjnego i kliknij łącze, aby zalogować się do usługi Synappx Cloud Print [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Uwaga: iPhone może wyświetlić ekran potwierdzenia przed ekranem logowania.

Proces uwierzytelniania Microsoft poprosi o potwierdzenie urządzenia (obecnie kod nie jest wyświetlany na urządzeniu wielofunkcyjnym, więc wystarczy nacisnąć przycisk Potwierdź).

Po pomyślnym zalogowaniu zostanie wyświetlony ekran potwierdzenia, jak pokazano na ilustracji. Następnym razem, gdy zeskanujesz kod QR, nie będzie wymagane ponowne logowanie.

Po zalogowaniu zobaczysz ten ekran [Wyświetl obraz]. Aby skonfigurować logowanie za pomocą kodu PIN lub karty, kliknij ikonę ustawień.

W ustawieniach:

Zarejestruj kartę lub kod PIN w celu łatwego logowania [Wyświetl obraz].

Jeśli wybierze opcję "Register a Card" (Zarejestruj kartę), zostanie wyświetlony monit o przeciągnięcie karty [Wyświetl obraz].

Jeśli wybrana zostanie opcja "Generate a PIN" (Wygeneruj kod PIN), wyświetlony zostanie nowy kod PIN z opcją jego zaakceptowania, anulowania lub wygenerowania innego [Wyświetl obraz].

W tym momencie masz teraz możliwość zalogowania się za pomocą kodu PIN, karty lub kodu QR.