Konfiguracja systemu

Przed przystąpieniem do korzystania z wersji Synappx Go bez logowania należy skonfigurować urządzenia wielofunkcyjne Sharp (A3) dla grup roboczych i biurkowe urządzenia wielofunkcyjne (A4) dla grup roboczych instalując osadzoną aplikację w każdym urządzeniu wielofunkcyjnym, do którego użytkownicy będą posiadać dostęp. Więcej informacji na temat aplikacji można znaleźć w sekcji Aplikacje urządzenia wielofunkcyjnego. Informacje o kompatybilnych urządzeniach wielofunkcyjnych można znaleźć na liście obsługiwanych urządzeń wielofunkcyjnych

Uwaga: Modele A3 firmy Sharp dla grup roboczych muszą być wyposażone w platformę OSA 5.5 (lub nowsza wersja).

Oto punkty instalacji dla każdego typu urządzenia wielofunkcyjnego:

Urządzenie wielofunkcyjne A3 firmy Sharp dla grup roboczych i wybierz konfigurację modelu A4

Aby zainstalować i skonfigurować każde urządzenie wielofunkcyjne do obsługi wersji Synappx Go bez logowania:

 1. Pobierz Synappx Go – No Login.emo z portalu aplikacji lub skontaktuj się z autoryzowanym dostawcą usług firmy Sharp, aby odebrać  aplikację.
 2. Otwórz przeglądarkę, wprowadź adres http://<adres IP urządzenia wielofunkcyjnego SHARP> i zaloguj się jako administrator.
 3. Przejdź do strony Ustawienia systemu > Ustawienia Sharp OSA > Ustawienia zewnętrznej aplikacji zarządzającej kontami.  Kliknij Dodaj (Y). [Wyświetl obraz]
 4. Przejrzyj i wybierz plik „Synappx Go – No Login.emo”. Kliknij Wykonaj (U). [Wyświetl obraz]
 5. Upewnij się, że pole wyboru Zarejestruj jako standardową aplikację jest zaznaczone. Kliknij Wykonaj (U) [Wyświetl obraz]
 6. Upewnij się, że rejestracja aplikacji została pomyślnie zakończona.
 7. Wybierz Synappx Go – bez logowania.
 8. Wybierz Szczegóły (M). [Wyświetl obraz]
 9. Zaznacz pole Wyłącz automatycznie aplikację po określonym czasie. Ustaw wartość limitu czasu w sekundach w polu Czas wyłączenia aplikacji (sekundy).
 10. Kliknij Wyślij. [Wyświetl obraz]
 11. Przejdź do Ustawienia systemu >> Ustawienia okna głównego >> Ustawienia warunków.  Przejdź do tabeli przycisku HOME i wybierz okno główne aplikacji, którą  chcesz zastąpić Synappx Go bez logowania. Kliknij nazwę aplikacji. [Wyświetl obraz]
 12. Przejdź do sekcji Platforma Sharp OSA i wybierz aplikację.  Użyj rozwijanego menu obok Aplikacji, aby wybrać aplikację Synappx Go bez logowania. Naciśnij Wyślij u dołu strony. [Wyświetl obraz]
 13. Wyświetl okno główne urządzenia wielofunkcyjnego, aby potwierdzić, że panel przedni pokazuje Synappx Go – bez logowania. [Wyświetl obraz]
 14. Naciśnij przycisk Synappx, a zawartość z kodem QR zostanie wyświetlone na urządzeniu wielofunkcyjnym. To jest kod QR Synappx, który należy zeskanować, aby korzystać z funkcji Go aplikacji Synappx Go – bez logowania. [Wyświetl obraz]

Uwagi:

 • Wybrane urządzenia wielofunkcyjne można skonfigurować w ten sposób, aby kod QR był wyświetlany w oknie głównym urządzenia wielofunkcyjnego. Zapoznaj się z obsługiwanymi urządzeniami wielofunkcyjnymi. Zdecydowanie zalecamy korzystanie z najnowszej wersji oprogramowania firmware, aby zapewnić optymalną funkcjonalność i bezpieczeństwo.

 1. W przeglądarce przejdź do http://<MFP_IP_ADDRESS>, np. http://172.27.0.3
 2. Wybierz Ustawienia systemu > Ustawienia sieciowe > Ustawienia usług > SMTP.
 3. Upewnij się, że zostały skonfigurowane pola SMTP poczty e-mail odpowiednie dla twojego środowiska. [Wyświetl obraz]

Podczas konfiguracji serwera SMTP Office 365 należy ustawić następujące wartości:

 1. Serwer główny: smtp.office365.com
 2. Numer portu: 587
 3. Nazwa nadawcy: <Nazwa użytkownika konta Office 365 z włączoną identyfikacją serwera SMTP>
 4. Adres nadawcy: <Adres e-mail konta Office 365 z włączoną identyfikacją serwera SMTP>
 5. Uaktywnij SSL: Zaznacz pole wyboru
 6. Identyfikacja serwera SMTP: Zaznacz pole wyboru
 7. Nazwa użytkownika: <Adres e-mail konta Office 365 z włączoną identyfikacją serwera SMTP>
 8. Hasło urządzenia: <Hasło do aplikacji> Więcej informacji na temat uzyskania hasła do aplikacji od firmy Microsoft lub Google można znaleźć w Dodatku.

Albo skonfiguruj SMTP z serwerem wymiany w poniższy sposób (wartości ustawienia zależą od ustawień serwera wymiany w organizacji):

 1. Serwer główny: <Zmiana nazwy serwera SMTP lub adresu IP>
 2. Numer portu: 25
 3. Nazwa nadawcy: <Zmiana nazwy użytkownika>
 4. Adres nadawcy: <Zmiana adresu email>
 5. Uaktywnij SSL: Odznacz pole wyboru
 6. Identyfikacja serwera SMTP: Odznacz pole wyboru
 7. Nazwa użytkownika: <pusta>
 8. Hasło użytkownika: <puste>

Konfiguracja modelu biurkowego urządzenia wielofunkcyjnego A4 firmy Sharp dla grup roboczych

Patrz lista obsługiwanych urządzeń wielofunkcyjnych. Aby zainstalować i skonfigurować każde urządzenie wielofunkcyjne A4 do obsługi wersji Synappx Go bez logowania:

 1. Pobierz plik Synappx Go-No Login.fls. Aplikacja jest dostępna u przedstawiciela firmy Sharp.  
 2. W przeglądarce przejdź do http://<MFP_IP_ADDRESS>, np. http://172.27.0.1
 3. W menu po lewej stronie wybierz Aplikacje.
 4. Rozwiń sekcję Zainstalowane aplikacje i wybierz Zainstaluj aplikację.
 5. Wybierz Przeglądaj, przejdź do pliku Synappx Go – No Login.fls) i wybierz Otwórz.
 6. Wybierz Zainstaluj[Wyświetl obraz]
 7. Na osadzonej stronie internetowej urządzenia wielofunkcyjnego w wybierz Urządzenie w sekcji Ustawienia.
 8. W Ustawieniach urządzenia rozwiń sekcję Preferencje.
 9. Ustaw opcję Limit czasu ekranu na odpowiednią wartość w sekundach. Zakres wynosi od 5 do 300 sekund.
 10. Wybierz Zapisz. [Wyświetl obraz]
 11. Rozwiń sekcję Sterowanie zasilaniem.
 12. Ustaw Tryb uśpienia na odpowiednią wartość w minutach. Zakres wynosi od 1 do 120 minut.
 13. Wybierz Zapisz. [Wyświetl obraz]
 14. Rozwiń sekcję Dostosowane do indywidualnych potrzeb okna głównego.
 15. Przeciągnij Synappx Go – bez logowania z ikon w kolumnie innej strony do ikon w kolumnie na stronie 1.
 16. Wybierz Zapisz[Wyświetl obraz]
 17. Aby uruchomić aplikację w oknie głównym urządzenia wielofunkcyjnego, wybierz opcję Zaawansowane. [Wyświetl obraz]
 18. Wybierz ikonę aplikacji Synappx Go – bez logowania, a zostanie wyświetlony kod QR dla użytkownika Synappx Go w celu przechwycenia z aplikacji mobilnej, aby rozpocząć skanowanie do e-mail i kopiowanie. [Wyświetl obraz]

Uwaga:

 • Jeśli instalujesz nową wersję osadzonej aplikacji, należy odinstalować poprzednią wersję przed zainstalowaniem nowej wersji.

Aby wysłać zeskanowane wiadomości e-mail z modelu A4, należy skonfigurować ustawienia SMTP urządzenia wielofunkcyjnego.

 1. W przeglądarce przejdź do http://<MFP_IP_ADDRESS> e.g., http://172,27.0.10
 2. W menu po lewej stronie wybierz opcję E-mail w sekcji Ustawienia.
 3. Rozwiń sekcję Konfiguracja e-mail.
 4. Upewnij się, że zostały skonfigurowane pola SMTP poczty e-mail odpowiednie dla twojego środowiska. [Wyświetl obraz]

Jeśli wykorzystujesz Office 365 jako serwer SMTP:

 1. Aby uaktywnić konto SMTP, zaloguj się na stronie admin.microsoft.com.
 2. Wybierz Użytkownicy > Aktywni użytkownicy, a następnie wybierz konto użytkownika, które  będzie używane do identyfikacji serwera SMTP.
 3. Na panelu po prawej stronie wybierz zakładkę Poczta.
 4. W sekcji Aplikacje e-mail wybierz Zarządzaj aplikacjami e-mail.
 5. Wybierz Zidentyfikowany serwer SMTP i Zapisz zmiany.
 6. Przeglądaj strony internetowe osadzone w urządzeniu.
 7. W menu po lewej stronie wybierz opcję E-mail w sekcji Ustawienia.
 8. Rozwiń sekcję Konfiguracja e-mail.
 9. Ustaw następujące wartości:
  1. Bramka głównego serwera SMTP: smtp.office365.com
  2. Port bramki głównego serwera SMTP:
  3. Adres zwrotny: <Adres e-mail konta Office 365 z włączoną identyfikacją serwera SMTP>
  4. Użyj SSL/TLS: Wymagane
  5. Identyfikacja serwera SMTP: Login / zwykła
  6. User-Initiated E-mail: Use Device SMTP Credentials
  7. Identyfikator użytkownika urządzenia: <Adres e-mail konta Office 365 z włączoną identyfikacją serwera SMTP>
  8. Hasło do konta lub hasło do aplikacji:
   <Hasło do aplikacji> Jeśli to konieczne, więcej informacji na temat uzyskania hasła do aplikacji od firmy Microsoft lub Google można znaleźć w Dodatku.