Udostępnianie na monitorze

Istnieje wiele opcji udostępniania plików przechowywanych w chmurze na monitorach firmy Sharp:

 • Wybierz spośród ostatnio zmodyfikowanych plików przechowywanych w chmurze
 • Przeglądaj foldery w chmurze
 • Wyszukaj pliki
 • Otwórz załączniki wiadomości e-mail
 • Otwórz pliki z wiadomości tekstowych
 • Otwórz pliki w Microsoft Office lub Teams
 • Otwórz adres URL z przeglądarki urządzenia mobilnego

Maksymalnie pięciu użytkowników może jednocześnie udostępniać zawartość i zapisywać ją w oryginalnych lokalizacjach przechowywania w chmurze. Po pobraniu plików Office, PDF i graficznych na komputer do wyświetlania treści możesz wykorzystać telefon komórkowy do zdalnych operacji na plikach. Zdalny trackpad umożliwia zdalną interakcję z innymi treściami na monitorze.

Uwagi:

 • Pliki w chmurze iCloud, lokalne pliki iOS oraz pliki Google posiadają limit rozmiaru 30 MB do udostępniania na monitorze. Wszystkie inne usługi przechowywania w chmurze posiadają limit rozmiaru plików do udostępniania wynoszący 100 MB.
 • Plików iCloud i lokalnych plików iOS nie można edytować ani zapisywać, można je jedynie przeglądać.
 • Obsługiwane typy plików Microsoft i ogólnych: Zwykłe pliki tekstowe, pliki Microsoft 365 (Word, PowerPoint, Excel), pliki PDF, pliki graficzne (JPEG, TIFF, GIF, BMP, PNG) oraz pliki wideo (MP4, AVI, WMV, MOV). Aplikacje związane z tymi typami plików muszą być zainstalowane na komputerze do wyświetlania treści.
 • Użytkownicy OneDrive dla firm: Istnieje dodatkowa opcja otwierania obsługiwanych plików w przeglądarce Chrome na monitorze w trybie incognito w celu przeglądania i bezpośredniej edycji plików. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Otwieranie i edytowanie plików OneDrive dla firm w przeglądarce na monitorze dotyczy wyłącznie Microsoft 365).
 • Obsługiwane pliki Google: Google Docs™, Google Slides™, Google Sheets™, Google Drawing, oraz Google Jamboard.
 • Użytkownicy Google Workspace: Pliki Google można wybierać z Google Drive. Są trzy opcje udostępniania: Tylko Podgląd, Podgląd i edycja oraz Podpowiedz. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Otwieranie i edytowanie plików Google w przeglądarce na monitorze dotyczy wyłącznie Google Workspace). Wyświetl tylko pliki skonwertowane do formatu PDF przed pobraniem. Wyświetl i edytuj pliki otwarte w przeglądarce Chrome w trybie incognito, które można przeglądać i edytować po zalogowaniu.
 • Teams: Możesz tylko udostępniać treści ze swoich kanałów Teams.
 • Monitory skonfigurowane przez administratora do automatycznego przełączania wejścia zostaną automatycznie przełączone na prawidłowe wejście, aby udostępniać pliki na monitorze. Jeśli najpierw zbliżysz urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, automatyczne przełączenie zadziała i możesz udostępnić wiele plików. Jeśli ktoś zmieni wejście i chcesz udostępnić dodatkowe pliki, ponownie zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, aby ponownie automatycznie przełączyć wejście.

Synappx Go automatycznie zmieni wejście w komputerze do wyświetlania treści, co pozwoli zaoszczędzić czas podczas udostępniania plików.

Uwaga: Administrator musi skonfigurować monitory do automatycznego przełączania wejścia. Jeśli monitory nie zostały skonfigurowane, ręcznie zmień wejście monitora.

Automatyczne przełączanie wejścia jest obsługiwane w następujących przypadkach:

 • Monitor jest włączony i nie znajduje się w trybie uśpienia
 • Komputer do wyświetlania treści został włączony i nie jest w trybie uśpienia

Jeśli monitor jest w trybie uśpienia, dotknij go przed udostępnianiem.

Jeśli komputer do wyświetlania treści jest w trybie uśpienia, przed udostępnianiem dotknij klawiatury.

Zbliżenie urządzenia logującego/identyfikującego do tagu NFC inicjuje automatyczne przełączanie wejścia, jeśli monitor nie jest jeszcze ustawiony na odpowiednie wejście komputera Go.

Jeśli użytkownik nie jest zalogowany do komputera do wyświetlania treści, pojawi się komunikat z prośbą o zalogowanie się [Wyświetl obraz].

Jeśli wystąpi błąd, należy przełączyć wejście ręcznie i skontaktować się z administratorem. [Wyświetl obraz].

Uwaga: Jeśli zostało to skonfigurowane przez administratora, po użyciu funkcji Meet, Synappx Go również automatycznie przełączy wejście monitora z powrotem na wejście domyślne.

Uwagi:

 • Lista ostatnio zmodyfikowanych plików wyświetla pliki zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni ze wszystkich skonfigurowanych stron, umieszczając najnowsze pliki na górze.
  • Teams wyświetla pliki utworzone lub zmodyfikowane w ciągu ostatnich 30 dni.
  • Pliki DropBox i SharePoint nie są wyświetlane na liście ostatnio zmodyfikowanych, ale można je wyszukać za pomocą funkcji wyszukiwania albo przeglądając foldery DropBox lub SharePoint.
  • Pliki graficzne z OneDrive dla firm, SharePoint i Teams nie są wyświetlane na liście ostatnio zmodyfikowanych (ograniczenia Microsoft), ale można je wyszukać za pomocą funkcji wyszukiwania albo przeglądając odpowiednie foldery.
  • Jeśli ten sam plik jest dostępny w usłudze OneDrive dla firm i Teams, plik zostanie wyświetlony w Ostatnio zmodyfikowanych z notacją Teams.
  • Nowe przesłane pliki mogą nie zostać natychmiast odzwierciedlone na liście ostatnio zmodyfikowanych plików.
  • Po skonfigurowaniu witryn przechowywania w chmurze lista ostatnio zmodyfikowanych plików będzie pusta. Pliki ze skonfigurowanych witryn przechowywania w chmurze będą wyświetlane od daty ostatniej modyfikacji.
  • Możesz filtrować witryny przechowywania w chmurze wyświetlane na liście ostatnio zmodyfikowanych wybierając ikonę obok Ostatnio zmodyfikowanych (wł./wył. skonfigurowane witryny przechowywania w chmurze).
 • Pliki iCloud oraz pliki lokalne na urządzeniach z systemem iOS nie pojawią się na liście ostatnio zmodyfikowanych. Pliki te są dostępne tylko za pośrednictwem funkcji przeglądania.

 

 1. W oknie głównym wybierz opcję Udostępnij [Wyświetl obraz].
 2. Urządzenie automatycznie załaduje ostatnio zmodyfikowane pliki ze skonfigurowanych folderów przechowywania w chmurze.
  Wybierz a plik, który chcesz udostępnić [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 3. Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, aby rozpocząć pobieranie pliku na komputer do wyświetlania treści [Wyświetl obraz].
 4. Aplikacja potwierdzi pobranie pliku.
  Plik otworzy się na monitorze w celu wyświetlenia, edycji i zapisu z powrotem w pamięci masowej w chmurze. [Wyświetl obraz].

Uwagi:

 • iCloud i lokalne przeglądanie plików w systemie iOS wykorzystują interfejs Apple, więc obrazy na ekranie mogą wyglądać inaczej.
 • Foldery Teams są wyświetlane w obszarze przeglądania.
  Zawartość obejmuje pliki utworzone przez Ciebie i innych członków zespołu.
 • Aby przeglądać foldery SharePoint, wybierz ikonę filtrowania i włącz SharePoint. 
 • Zgodnie z projektem większość plików w programie SharePoint będzie również dostępna w usłudze One Drive dla firm.
 1. W oknie głównym wybierz Udostępnij [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz ikonę Folder, aby przeglądać foldery ze skonfigurowanych witryn przechowywania w chmurze. Następnie wybierz żądaną usługę przechowywania danych w chmurze [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 3. Wybierz (>), aby otworzyć folder. Wybierz żądany plik do udostępnienia na monitorze [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 4. Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, aby rozpocząć pobieranie pliku do udostępnienia. Pliki zostaną pobrane na komputer do wyświetlania treści [Wyświetl obraz].
 5. Aplikacja potwierdzi pobranie. Plik otworzy się na monitorze w celu przeglądania, edycji i zapisu z powrotem w pamięci masowej w chmurze [Wyświetl obraz].

Uwagi:

 • Nie można wyszukiwać plików z iCloud, lokalnej pamięci iOS i Google. Dostęp do tych plików można uzyskać tylko za pomocą funkcji przeglądania.
 • Aby wyszukać foldery SharePoint, wybierz ikonę filtrowania i włącz SharePoint.  Uwaga: Zgodnie z projektem większość plików w programie SharePoint będzie również dostępna w usłudze One Drive dla firm.
 1. W oknie głównym wybierz Udostępnij [Wyświetl obraz].
 2. Wybierz pole wyszukiwania na górze strony i wpisz wyszukiwany termin. Wybierz Wyszukaj. Zostaną wyświetlone pliki spełniające kryteria wyszukiwania w skonfigurowanych witrynach przechowywania w chmurze [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz plik do udostępnienia na monitorze.
 4. Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, aby rozpocząć pobieranie pliku fdo udostępnienia.
  Plik zostanie pobrany na komputer do wyświetlania treści [Wyświetl obraz].
 5. Aplikacja potwierdzi pobranie pliku i otworzy stronę zdalnych operacji na plikach. Plik otworzy się na monitorze w celu przeglądania, edycji i zapisu z powrotem w pamięci masowej w chmurze  [Wyświetl obraz].

Po pobraniu plików przechowywanych w chmurze na komputer z do wyświetlania treści, można je edytować. Zapisywanie plików z powrotem do chmury może odbywać się na trzy sposoby:

 1. Zdalne zamknięcie obsługiwanych typów plików. Więcej informacji można znaleźć w opisie Zdalne zamykanie plików i Zdalne operacje na plikach.
 2. Wybierz Zapisz w programie do obsługi dokumentów (np. Microsoft Word, PowerPoint) przed zamknięciem dokumentów. Zawartość jest automatycznie zapisywana z powrotem do pierwotnej lokalizacji przechowywania w chmurze.
  Po zakończeniu wybierz Zamknij.
 3. Wybierz Zamknij, a program do obsługi dokumentów wyświetli komunikat z pytaniem o zapisanie zmian. Jeżeli chcesz, wybierz Zapisz, aby przesłać edytowany plik z powrotem do chmury. Wtedy plik zostanie zamknięty.

Uwagi:

 • W takich przypadkach zamknięcie pliku spowoduje usunięcie zawartości z pamięci tymczasowej w komputerze do wyświetlania treści. Jeśli użytkownik nie wybierze opcji Zapisz, zmiany w pliku zostaną utracone.
 • iCloud, lokalna pamięć iOS oraz pobrane pliki Google (w formacie PDF) nie mogą być edytowane i zapisywane. Pliki są tylko do odczytu i nie można ich aktualizować w chmurze.
 • Więcej informacji na temat funkcji udostępniania pobranych załączników i ograniczeń można znaleźć w sekcji Spotkanie.

Kilku użytkowników (maksymalnie pięciu) może udostępniać treści za pośrednictwem swoich aplikacji mobilnych Synappx Go. Każdy użytkownik powinien wykonać powyższe czynności, aby pobrać i zapisać pliki w folderach przechowywania w chmurze.

Gdy jeden lub więcej użytkowników udostępnia wiele dokumentów na tym samym komputerze do wyświetlania treści, pliki wszystkich użytkowników są automatycznie zapisywane z powrotem do odpowiednich programów i lokalizacji w chmurze.

W przypadku plików pobranych do monitorów za pomocą funkcji udostępniania na monitorze w celu przeglądania lub edycji możesz zdalnie zamknąć pliki za pomocą Synappx Go wykorzystując zakładkę Sterowanie, a następnie wybierając stronę Pliki udostępnione. Następujące typy plików można zamykać zdalnie: pptx, docx, xlsx, pdf, jpeg, gif, bmp i png. Użyj tej funkcji, jeśli chcesz opuścić pomieszczenie przed zamknięciem plików lub w celu zminimalizowania kontaktu z monitorem.

Uwagi:

 • Lista obsługiwanych plików pobranych w ciągu ostatnich dwóch godzin jest wyświetlana w oknie zdalnego zamykania. Po upływie dwóch godzin od ostatniego pobrania pliki nie będą dłużej dostępne w oknie zdalnego zamykania. Pliki zamknięte ręcznie mogą również zostać wyświetlone w tym oknie.
  • Pobrane szyfrowane pliki PDF i pliki wideo można zamykać zdalnie tylko za pomocą funkcji mobilnego trackpadu.
 • Pliki zamknięte za pomocą tej strony automatycznie zapisują zmiany w pobranych obsługiwanych plikach z powrotem w chmurze. Jeśli nie chcesz zapisać wprowadzonych zmian, wykorzystaj stronę zdalnych operacji na plikach do zamknięcia plików bez zapisywania lub ręcznie zamknij pliki bez zapisywania na monitorze.

Pliki pobrane w ciągu ostatnich dwóch godzin zostaną wyświetlone w zakładce Sterowanie na stronie Pliki udostępnione. Wybierz zamykanie pojedynczych plików lub opcję Zamknij wszystkie, aby usunąć wszystkie pliki na tej stronie i automatycznie zapisać/zamknąć pobrane pliki, które można zdalnie zamykać [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Pliki pakietu Office pobrane i edytowane za pomocą zdalnego zamykania zostaną automatycznie zapisane z powrotem w chmurze.

Jeśli administrator ustawił domyślne wejście monitora, możesz zamknąć wszystkie pliki pobrane przez Synappx Go i przywrócić domyślne wejście monitora.

 1. Wybierz Przywróć wyświetlanie [Wyświetl obraz].
 2. Ostrzeżenie potwierdzi, że chcesz zamknąć wszystkie pliki pobrane przez Ciebie i innych użytkowników Synappx Go, a następnie przywrócić domyślne wejście monitora. Wybierz OK.                                          
 3. Jeśli administrator nie ustawił domyślnego wejścia monitora, wyświetli się komunikat o tym informujący. Nadal możesz wykorzystać zdalne zamykanie do zapisywania wszystkich pobranych plików Synappx Go z powrotem do ich lokalizacji w chmurze.

Zdalne operacje na plikach Microsoft Office (pptx, docx, xlsx), PDF, graficznych (jpeg, tiff, gif, bmp, png, svg) i oprogramowania pióra dotykowego (zapisane w formacie PDF) umożliwiają sterowanie podglądem, aby zmaksymalizować prezentacje od przodu ekranu. Zdalny trackpad to kolejny sposób zdalnej interakcji i podejmowania działań na komputerze do wyświetlania treści.

Edycja działań dokonuje się na monitorze dotykowym lub klawiaturze.

Uwagi:

 • Aplikacje biurowe muszą być zainstalowane na komputerze do wyświetlania treści, a pliki muszą być pobierane za pomocą funkcji Synappx Share lub Meet w celu zdalnych operacji na plikach. (Edycja oparta na przeglądarce nie jest obecnie obsługiwana w przypadku zdalnych operacji.)
 • Przeglądarka Chrome jest wymagana do otwierania i przeprowadzania zdalnych operacji przeglądania plików PDF i obsługiwanych plików graficznych oraz zdalnego trackpadu.
 • Jednorazowo można wybrać jeden plik do zdalnych operacji.
 • Pliki zewnętrznej aplikacji mobilnej otwierane w celu udostępnienia na monitorze (np. załączniki wiadomości e-mail, załączniki wiadomości tekstowych) można zapisać, a do organizatora spotkania zostanie wysłany odnośnik umożliwiający pobieranie zmienionych plików przez okres do siedmiu dni.
 • Zdalne operacje są obsługiwane wyłącznie w orientacji pionowej w urządzeniu mobilnym.
 • W zakładce Spotkanie lub Sterowanie udostępnianiem po wyborze ikony Pliki udostępnione zostaną wyświetlone pliki pobrane i pozostawione otwarte w ciągu ostatnich dwóch godzin (w przypadku korzystania z funkcji Udostępnij). W przypadku wykorzystania funkcji Spotkanie pliki na liście Pliki udostępnione są zdalnie zamykane po zakończeniu spotkania, jeśli nie zostały zamknięte przy pomocy funkcji zdalnego zamykania Go. Pliki zamknięte ręcznie za pomocą klawiatury lub monitora dotykowego bęą nadal wyświetlane na stronie Pliki udostępnione.
 • Jeśli ręcznie otworzysz plik i nie zamkniesz go, pozostanie on otwarty na komputerze do wyświetlania treści.
 • Wielu użytkowników równocześnie może pobierać pliki do przejrzenia i przeprowadzać zdalne operacje.

Opcje zależą od typu pliku. [Wyświetl obraz].

1

Bieżący dokument

Wyświetla ikoną typu pliku i nazwę aktualnie wybranego pliku

2

Zdalny trackpad

Umożliwia zdalne sterowanie myszą/działania na monitorze za pomocą trackpadu

3

Wyświetlana lista plików

Wyświetla listę plików pobranych do monitora. Na tej stronie możesz wybrać plik, który chcesz umieścić na pierwszym planie, lub zamknąć pliki.

4

Maksymalizuj/minimalizuj pliki

Maksymalizuje lub minimalizuje okno dokumentu na monitorze

5

Nawigacja

 • Użyj przycisków strzałek w lewo i prawo, aby poruszać się po stronach.
 • Długo naciśnij lewą strzałkę (<), aby przejść do pierwszej strony.
 • Długo naciśnij prawą strzałkę (<), aby przejść do ostatniej strony.

6

Tryb

Steruje trybem przeglądania (np. widok normalny lub pokaz slajdów w programie PowerPoint).

Długie naciśnięcie spowoduje zmianę trybu przewijania w pionie i poziomie za pomocą strzałek (z wyjątkiem trybu pokazu slajdów w programie PowerPoint).

7

Powiększ/pomniejsz

Powiększa i pomniejsza dokument

     
  Zapisz Zapisuje plik w pierwotnej lokalizacji przechowywania w chmurze
  Zapisz i zamknij Zapisuje plik w pierwotnej lokalizacji przechowywania w chmurze i zamyka go
   Zamknij Zamyka plik bez zapisywania

 • Długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby przejść do trybu przewijania.
 • Aby przewijać w pionie lub poziomie, wybierz strzałki.
 • Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk zmiany trybu, aby przejść do normalnego widoku.
 • Wybierz przycisk zmiany trybu, aby przełączać się między normalnym widokiem i pokazem slajdów.

Widok normalny [Wyświetl obraz]

Przewijanie [Wyświetl obraz] 

 • Wybierz strzałki, aby poruszać się po slajdach. Naciśnij i przytrzymaj przycisk strzałki w lewo (<), aby przejść do pierwszego slajdu, a przycisku strzałki w prawo (>), aby przejść do ostatniego slajdu.
 • Wybierz ikonę przyciemnienia, aby przyciemnić bieżący slajd (dostępna wyłącznie w widoku pokazu slajdów). Przejdź do innej strony, aby wyjść z widoku przyciemnienia.
 • Wybierz przycisk zmiany trybu, aby powrócić do widoku normalnego.

Pokaz slajdów [Wyświetl obraz]

Stuknij strzałki < >, aby poruszać się po zakładkach arkusza. Jeśli brak dodatkowych arkuszy, strzałki nie wpłyną na widok.

 • Długo naciśnij lewą strzałkę (<), aby przejść do pierwszego arkusza.
 • Długo naciśnij prawą strzałkę (<), aby przejść do ostatniego arkusza.
 • Długo naciśnij środkowy przycisk zmiany trybu, aby przejść do trybu przewijania.
  • Wybierz strzałki do przewijania. Każde stuknięcie przewija jedną komórkę na raz.
  • Długo naciśnij środkowy przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się z powrotem oraz przełączać się między widokiem normalnym a trybem przewijania.

Widok normalny [Wyświetl obraz]

Przewijanie [Wyświetl obraz] 

Dokumenty programu Microsoft Word są domyślnie otwierane w zmaksymalizowanym widoku (skala powiększenia 100%). Wybierz przycisk zmiany trybu, aby przełączać się między widokami.

Wykorzystaj strzałki do poruszania się stronach.

 • Długo naciśnij lewą strzałkę (<), aby przejść do pierwszej strony.
 • Długo naciśnij prawą strzałkę (<), aby przejść do ostatniej strony.                                   

Widok normalny

Widok Szerokość strony

Widok całej strony

Przewijanie

Widok domyślny [Wyświetl obraz]

 • Stuknij przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się do widoku Szerokość strony.
 • Powiększa, aby dopasować szerokość strony do szerokości okna [Wyświetl obraz]
 • Stuknij ponownie przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się do widoku całej strony.
 • Mniejsza skala powiększenia
 • Najlepsza opcja, aby wyświetlić całą stronę na raz [Wyświetl obraz]
 • Długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby przejść do trybu przewijania.
 • Wybierz strzałki do przewijania strony.
 • Ponownie długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby powrócić do widoku domyślnego. [Wyświetl obraz]

 

Domyślnie dokumenty w formacie PDF są otwierane w widoku Szerokość strony, zmaksymalizowane w oknie przeglądarki PDF i stanie bez przewijania.

Wykorzystaj strzałki do poruszania się stronach. Wybierz przycisk zmiany trybu, aby przełączać się między widokami. Wykorzystaj strzałki do poruszania się stronach.

 • Długo naciśnij lewą strzałkę (<), aby przejść do pierwszej strony.
 • Długo naciśnij prawą strzałkę (<), aby przejść do ostatniej strony.                                  

 

Widok Szerokość strony

Dopasowanie strony

Przewijanie

 • Domyślne
 • Stuknij przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się do widoku Dopasowanie strony.
 • Powiększa, aby dopasować szerokość strony do szerokości okna. [Wyświetl obraz]
 • Stuknij ponownie przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się do widoku Szerokość strony.
 • Mniejsza skala powiększenia
 • Najlepsza opcja, aby wyświetlić całą stronę na raz. [Wyświetl obraz]   
 • Długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby przejść do trybu przewijania.
 • Wybierz strzałki do przewijania strony.
 • Ponownie długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby powrócić do widoku domyślnego. [Wyświetl obraz]

 

Pliki PDF otwierane w Synappx Go zostaną otwarte w oknie przeglądarki Sharp Synappx Go PDF Viewer w przeglądarce Chrome. Ten widok przeglądarki jest oparty na przeglądarce Adobe PDF Web Viewer [Wyświetl obraz].

Mobilne zdalne sterowanie za pomocą aplikacji mobilnej Synappx Go służy wyłącznie do przeglądania plików w formacie PDF. Oprócz funkcji związanych z Go do plików PDF można dodawać odnotacje (np. tekst, komentarze, podkreślenia, linie) za pomocą klawiatury lub bezpośredniej interakcji z monitorem. Zmiany można z powrotem zapisać w witrynie przechowywania w chmurze za pomocą aplikacji mobilnej [Wyświetl obraz].

Uwagi:

 • W przypadku adnotacji dodanych do dokumentu PDF otwartego w przeglądarce za pośrednictwem komputera do wyświetlania treści, ponieważ przeglądarka nie rozpoznaje zalogowanego użytkownika, a właściciel pliku zostanie pokazany jako autor adnotacji.
 • Jeśli adnotacje nie są wyświetlane lub wyświetlone są na szaro, zmiany w pliku PDF są niedostępne. Adnotacji nie można dodawać do pliku PDF, dopóki ustawienia zabezpieczeń pliku PDF nie zostaną zmienione.
 • Przed próbą zdalnego zapisania dokumentu przesuń ustawienie klawiatury poza okno komentowania.

W przypadku funkcji zdalnych operacji obsługiwane są następujące formaty plików graficznych: jpeg, tiff, gif, bmp, png i svg. Wszystkie typy plików graficznych są jednostronicowe, z wyjątkiem plików tiff, które mogą zawierać wiele stron. Domyślnie dokumenty graficzne otwierają się w trybie Dopasowanie strony. Wybierz przycisk zmiany trybu, aby przełączać się między widokami.

 • Dotyczy wyłącznie wielostronicowych plików TIFF: użyj strzałki do poruszania się po stronach. Strzałki są niedostępne w przypadku jednostronicowych plików graficznych.
  • Długo naciśnij lewą strzałkę (<), aby przejść do pierwszej strony.
  • Długo naciśnij prawą strzałkę (<), aby przejść do ostatniej strony.
 • Dodatkowa funkcja zdalnych operacji na plikach jest dostępna tylko w przypadku plików graficznych – obrót. Każde kliknięcie zdalnie obróci obraz o 90 stopni w prawo.
 • Opcja Zapisz nie jest dostępna w przypadku plików graficznych.

                                 

Dopasowanie strony

Normalny widok strony

Przewijanie

 • Domyślne
 • Stuknij ponownie przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się do Widoku normalnego strony.
 • Widok 100% [Wyświetl obraz]

 

 • Stuknij ponownie przycisk zmiany trybu, aby przełączyć się do widoku Dopasowanie strony.
 • Maksymalizuje obraz w oknie przeglądarki [Wyświetl obraz]

 

 • Długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby przejść do trybu przewijania.
 • Wybierz strzałki do przewijania strony.
 • Ponownie długo naciśnij przycisk zmiany trybu, aby powrócić do widoku domyślnego. [Wyświetl obraz]

 

Mobilne zdalne sterowanie za pomocą aplikacji Synappx Go służy wyłącznie do przeglądania obrazów. Oprócz funkcji powiązanych z Go możesz również wypełnić ekran obrazem oraz obracać obraz w pionie i poziomie za pomocą klawiatury lub bezpośredniej interakcji monitora. Zmian widoku nie można z powrotem zapisać w witrynie przechowywania w chmurze [Wyświetl obraz]

W przypadku instalacji na komputerze do wyświetlania treści i wykorzystania z funkcją spotkań, Synappx Go również obsługuje zdalne operacje oprogramowania pióra dotykowego. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Spotkania.

Funkcja umożliwia zdalne sterowanie kursorem komputera do wyświetlania treści za pomocą aplikacji mobilnej i przeprowadzanie zdalnych działań na komputerze do wyświetlania treści. Uzupełnienia to inne funkcje zdalnego sterowania Synappx Go, zapewniające dodatkowe opcje zdalnego sterowania, np. uruchamianie i zatrzymywanie wideo, interakcja ze stronami przeglądarki, przenoszenie między różnymi systemami Windows itp.

Aby uzyskać dostęp do trackpadu, wybierz ikonę w zakładce Spotkanie lub Sterowanie w funkcji Spotkanie lub Udostępnij. Rozwijane okno na monitorze wskazuje, że korzystasz ze zdalnego trackpadu. Kanwa otworzy się w aplikacji mobilnej. Przesuwanie palcem na ekranie trackpadu porusza kursorem na ekranie monitora. Możesz stuknąć ekran, aby wybrać elementy (działa jak kliknięcie myszą).

Skróty do popularnych funkcji są dostępne po wyborze ikony u dołu strony. Funkcje skrótów zostały opisane w tabeli. Zamknij skróty wybierając. [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Skrót Funkcja
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Przechodzi z powrotem do strony Spotkanie (jeśli trackpad został wybrany ze Spotkania).
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Wykonuje funkcję ESC w wybranej aplikacji.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Przechodzi z powrotem do strony Sterowanie.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Przechodzi z powrotem/do poprzedniej strony. Działanie zależy od aplikacji na pierwszym planie oraz stanu.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Wyświetla otwarte okna do przełączania zadań. Po dokonaniu wyboru ikona zmienia się w ikonę Enter.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Przechodzi do przodu/następnej strony. Działanie zależy od aplikacji na pierwszym planie oraz stanu.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Zapisuje plik w aktywnym oknie z bieżącą nazwą pliku. Przesyła zmienione pliki przechowywane w chmurze.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Zamyka aktywną aplikację na pierwszym planie.
Created by potrace 1.12, written by Peter Selinger 2001-2015
Uruchamia/wstrzymuje odtwarzanie filmów w popularnych formatach wideo (np. YouTube, Windows Media Player).

Uwagi:

 • Działanie przycisku ESC zależy od stanu aplikacji. Na przykład: jeśli plik jest w trybie pokazu slajdów programu PowerPoint i zostanie wybrany ESC, plik zostanie przełączony do normalnego widoku. W widoku przełączania zadań w systemie Windows w celu przełączania się między otwartymi oknami przycisk ESC spowoduje wyjście z tego trybu.
 • Odtwarzanie i wstrzymanie odtwarzania plików wideo osadzonych w programie PowerPoint nie jest obsługiwane.
 • Okno dialogowe potwierdzenia uruchamia się w urządzeniu mobilnym po naciśnięciu przycisku Zamknij. Celem jest zapobieganie przypadkowemu zamknięciu aplikacji na komputerze IWB poprzez naciśnięcie niewłaściwego przycisku. Aby uniknąć przypadkowego zamknięcia aplikacji Meeting Client lub Teams, skrót zamykanie nie będzie obsługiwany w tych aplikacjach.
  Wykorzystaj kursor trackpadu lub opcję Zakończ spotkanie, jeśli chcesz zamknąć te aplikacje.
 • Sterowanie niektórymi aplikacjami systemu Windows z „podwyższonymi uprawnieniami” za pomocą zdalnego trackpadu może nie być dostępne, ale zazwyczaj nie są one wykorzystywane podczas współpracy.

W danym momencie tylko jedna osoba może używać trackpadu w przestrzeni roboczej.
Jeśli inna osoba w przestrzeni roboczej wybierze funkcję trackpadu Synappx Go, a twój trackpad jest otwarty, na monitorze pojawi się informacja, że dostęp do trackpadu został przekazany tej osobie i twój trackpad rozłączy się. Aby ponownie przejąć kontrole na zdalnym trackpadem, ponownie wybierz ikonę.

Ta funkcja pozwala na otwieranie plików Google Drive w przeglądarce w celu ich przeglądania i edycji.

Uwagi:

 • Pliki tylko do odczytu nie mogą być aktualizowane w przeglądarce.
 • Obsługiwane typy plików, które można otwierać w przeglądarce:  
  • Google Docs™
  • Google Slides™
  • Google Sheets™
  • Google Drawing
  • Google Jamboard
  • TXT
  • PDF
  • DOCX
  • PPTX
  • XLSX
  • BMP
  • PNG
  • JPG
  • TIF
  • GIF
  • MOV
  • MP4
  • AVI
  • WMV

1.  Wybierz pliki z Google Drive, które chcesz udostępnić na monitorze.
Następnie wybierz Udostępnij  [Wyświetl obraz].

2.  Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC, gdy pojawi się odpowiedni komunikat. W przypadku wybrania opcji Podpowiedz na stronie ustawień udostępniania na monitorze, zostanie wyświetlona opcja Tylko podgląd (pobierz) lub Podgląd i edycja (wyświetl w przeglądarce). Wybierz Podgląd i edycja [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

3.  Poniższe czynności sa wymagana raz na 14 dni, jeśli korzystasz z monitora i edycji opartej na przeglądarce w przestrzeni roboczej:

 • Na monitorze pojawi się okno logowania do Synappx z już wprowadzoną nazwą użytkownika.
  Wybierz Zaloguj [Wyświetl obraz].
 • Otworzy się okno logowania do Google z Twoją nazwą użytkownika.
  Wybierz Dalej [Wyświetl obraz].
 • Wpisz swoje hasło Google. To logowanie na monitorze będzie wymagane tylko raz na przestrzeń roboczą [Wyświetl obraz].
 • W przypadku kolejnych działań Podgląd i edycja w danym pomieszczeniu po wyborze pliku do udostępnienia na monitorze otworzy się okno i zostaniesz automatycznie zalogowany (nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających logowania). Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas edycji plików online zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu MFA [Wyświetl obraz].
 • W urządzeniu mobilnym wybierz kod dostępu w prawym górnym narożniku, a otrzymasz kod dostępu ważny przez 30 sekund. Naciśnij Wyślij, a unikalny kod dostępu zostanie przesłany do monitora (nie zachodzi konieczność dotykania monitora) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 • Po wprowadzeniu kodu MFA przeglądarka Chrome Incognito otworzy się automatycznie i zostanie otwarty wybrany plik (lub pliki) z Google Drive. Możesz teraz przeglądać lub edytować pliki w przeglądarce. Zmiany zostaną automatycznie zapisane na Google Drive [Wyświetl obraz].

Po zakończeniu należy pamiętać o zamknięciu przeglądarki Chrome. Gdy przeglądarka jest zamknięta, połączenie z Google Drive zostaje zamknięte. Pliki nie są zapisywane na komputerze do wyświetlania treści.

Dzięki funkcji Podgląd i edycja na tym samym komputerze do wyświetlania treści zostaniesz automatycznie zalogowany. Jeśli zmienisz dane uwierzytelniające logowania, celowo wylogujesz się z przeglądarki Google Chrome przed jej zamknięciem lub minęło 14 dni od ostatniego logowania, będziesz musiał zalogować się ponownie chcąc następnym razem przeglądać i edytować pliki Google w przeglądarce w danej przestrzeni roboczej.

Jeśli dodatkowi użytkownicy Google Workspace chcą udostępniać pliki Google Drive na przeglądarce w monitorze, muszą jedynie wybrać swoje pliki z Google Drive, wybrać opcję Udostępnij i zbliżyć urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Kolejni użytkownicy nie muszą logować się do przeglądarki w komputerze do wyświetlania treści, dopóki pierwszy zalogowany użytkownik nadal ma otwartą przeglądarkę i co najmniej jeden plik.

Uwagi dotyczące wspólnego korzystania z przeglądarki:

 • Pliki udostępniane przez innych użytkowników są tymczasowo udostępniane pierwszemu użytkownikowi w Google Drive i mogą być widoczne na liście ostatnio zmodyfikowanych plików pierwszego użytkownika. Tymczasowo udostępnione pliki zostaną usunięte z folderu udostępniania dysku Google i listy ostatnio zmodyfikowanych po zamknięciu przeglądarki przez pierwszego użytkownika.
 • Inni użytkownicy nie mogą udostępniać ani przeglądać plików tylko do odczytu.

Ta funkcja pozwala na otwieranie plików One Drive w przeglądarce w celu ich przeglądania i edycji. Należy wybrać preferencje „Otwórz w przeglądarce” lub „Podpowiedz” w ustawieniach Udostępnij na monitorze.

Uwagi:

 • Pliki tylko do odczytu nie mogą być aktualizowane w przeglądarce.
 • Obsługiwane typy plików, które można otwierać w przeglądarce:
  • TXT
  • PDF
  • DOCX
  • PPTX
  • XLSX
  • BMP
  • PNG
  • JPG
  • TIF
  • GIF
  • MOV
  • MP4
  • AVI
  • WMV

Udostępnienie plików One Drive dla firm do przeglądania i edycji

1.  Wybierz Udostępnij, a następnie wybierz plik OneDrive dla firm, aby udostępnić na monitorze [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

2.  Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC gdy pojawi się odpowiedni komunikat [Wyświetl obraz].

3.  Wybierz opcję Otwórz w przeglądarce (jeśli wybrałeś ustawienie Podpowiedz). Jeśli jako preferencję wybierzesz ustawienie Otwórz w przeglądarce, ta strona zostanie pominięta.

4.  Przeprowadzenie poniższych czynności jest wymagane co 90 dni, jeśli korzystasz z edycji opartej na przeglądarce do wyświetlania w przestrzeni roboczej:

 • Na monitorze pojawi się okno logowania do Synappx z już wprowadzoną nazwą użytkownika. Wybierz Zaloguj [Wyświetl obraz]
 • Otworzy się okno logowania do OneDrive dla firm z Twoją nazwą użytkownika.
  Wybierz Dalej.
 • Wprowadź hasło do OneDrive dla firm. To logowanie na monitorze będzie wymagane tylko co kilka tygodni [Wyświetl obraz].
 • W przypadku kolejnych działań „Otwórz w przeglądarce” w danym pomieszczeniu po wyborze pliku do udostępnienia na urządzeniu mobilnym na monitorze otworzy się okno i zostaniesz automatycznie zalogowany (nie zachodzi konieczność ponownego wprowadzania danych uwierzytelniających logowania). Jednak w celu zwiększenia bezpieczeństwa podczas edycji plików online zostaniesz poproszony o wprowadzenie kodu MFA (dostępny poprzez urządzenie mobilne) [Wyświetl obraz].
 • W urządzeniu mobilnym wybierz kod dostępu w prawym górnym narożniku, a otrzymasz kod dostępu ważny przez 30 sekund. Naciśnij Wyślij, a unikalny kod dostępu zostanie przesłany do monitora (nie zachodzi konieczność dotykania monitora) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].
 • Przeglądarka Chrome Incognito otworzy się automatycznie i zostanie otwarty wybrany plik z OneDrive dla firm. Możesz wybrać inne pliki, które również zostaną otwarte w przeglądarce Chrome. Możesz już przeglądać i bezpośrednio edytować pliki. Edytowane pliki zostaną zapisane na OneDrive dla firm [Wyświetl obraz]

  Uwaga: Zakładka Sterowanie udostępnianiem (operacja zdalnego sterowania) nie jest obsługiwana w przypadku edycji opartej na przeglądarce.

Po zakończeniu należy pamiętać o zamknięciu przeglądarki Chrome. Jeśli przeglądarka jest zamknięta, połączenie z OneDrive dla firm: zostanie zamknięte. Pliki nie zostaną zapisane na komputerze do wyświetlania treści.

Jeśli wybierzesz opcję Otwórz w przeglądarce i później zalogujesz się na tym samym komputerze do wyświetlania treści, zostaniesz automatycznie zalogowany i ponownie pojawi się prośba o podanie kodu dostępu. Jeśli zmienisz dane uwierzytelniające logowania, celowo wylogujesz się z przeglądarki Google Chrome przed jej zamknięciem lub minęło 90 dni od ostatniego logowania, będziesz musiał zalogować się ponownie chcąc następnym razem przeglądać i edytować pliki OneDrive w przeglądarce w danej przestrzeni roboczej.

Jeśli dodatkowi użytkownicy OneDrive dla firm chcą udostępnić pliki, muszą wybrać opcję Udostępnij, wybrać plik OneDrive i zbliżyć urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Kolejni użytkownicy nie muszą logować się do przeglądarki w komputerze do wyświetlania treści ani wprowadzać kodu MFA, dopóki pierwszy zalogowany użytkownik nadal ma otwartą przeglądarkę i co najmniej jeden plik.

Uwagi dotyczące wspólnego korzystania z przeglądarki:

 • Pliki udostępniane przez innych użytkowników są tymczasowo udostępniane pierwszemu użytkownikowi w OneDrive dla firm i mogą być widoczne na liście ostatnio zmodyfikowanych plików pierwszego użytkownika. Tymczasowo udostępnione pliki zostaną usunięte z udostępnionego OneDrive dla firm i listy ostatnio zmodyfikowanych po zamknięciu przeglądarki przez pierwszego użytkownika.
 • Inni użytkownicy nie mogą udostępniać ani przeglądać plików tylko do odczytu.

Synappx Go umożliwia udostępnianie plików na monitorach z poczty e-mail, wiadomości tekstowych i innych aplikacji mobilnych. Zmiany dokonane w tych plikach na monitorze nie mogą zostać zapisane w oryginalnym źródle. Jednak zmienione pliki są tymczasowo zapisywane w chmurze Microsoft Azure i wysyłany jest odnośnik umożliwiający pobrane zaktualizowanego pliku.

Obsługiwane aplikacje mobilne

 • Załączniki wiadomości e-mail z programu Microsoft Outlook i serwisu Gmail
  • Udostępnianie treści wiadomości e-mail nie jest obsługiwane.
 • Microsoft Office i Teams
 • Pliki dołączone do Apple iMessage i Google Messages
 • Typy plików:
  • Microsoft: Word, PowerPoint, Excel
  • PDF
  • Pliki graficzne: JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF (nieobsługiwane w przypadku załączników tekstowych)
  • Pliki wideo (wyłącznie z załączników wiadomości e-mail, Office i Teams):
   MP4, AVI, WMV, MOV
  • Niektóre możliwości są ograniczone. Więcej informacji można znaleźć w opisie Udostępnij na monitorze.
 • Nazwa pliku pokazana w aplikacji Synappx Go może różnić się od oryginalnej nazwy pliku.
 • Telefony komórkowe używają różnych przeglądarek do otwierania plików.
  Domyślne przeglądarki plików programu Outlook i serwisu Gmail są zweryfikowane dla urządzeń z systemem iOS i Android. Do przeglądania plików pakietu Microsoft Office zaleca się pobranie aplikacji mobilnej Microsoft Office.
 • W przypadku załączników tekstowych limity rozmiarów plików różnią się w zależności od operatora. Sprawdź limity swojej aplikacji do obsługi wiadomości tekstowych.

Uwaga: Inne mobilne systemy poczty e-mail, aplikacje do obsługi wiadomości tekstowych, przeglądarki i aplikacje mogą działać, ale nie zostało to potwierdzone.

Przykłady odnoszą się do urządzeń z systemem iOS, o ile nie podano inaczej. Pliki są udostępniane pojedynczo.

1.  Otwórz aplikację i wybierz plik. Plik zostanie otwarty w przeglądarce urządzenia mobilnego.

2.  Urządzenia z systemem iOS: Wybierz ikonę Udostępnij. Następnie wybierz Udostępnij plik poprzez… 

Urządzenia z systemem Android: Wybierz ikonę Udostępnij.

Urządzenia z systemem iOS [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]. Urządzenia z systemem Android  [Wyświetl obraz].

3.  Wybierz aplikację Synappx Go [system iOS – Wyświetl obraz] [system Android – Wyświetl obraz].

4.  Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Plik otworzy się na monitorze, a ekran urządzenia mobilnego powróci do strony głównej aplikacji Synappx Go lub do okna Spotkanie, jeśli zostanie to wykonane podczas spotkania [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Poniższy przykład przedstawia ekran urządzenia z systemem iOS. Pliki są udostępniane pojedynczo.

 1. Otwórz wiadomość tekstową i wybierz plik. Plik zostanie otwarty w przeglądarce urządzenia mobilnego.
 2. Urządzenia z systemem iOS: Wybierz ikonę Udostępnij. Następnie wybierz Udostępnij plik poprzez… 

Urządzenia z systemem Android: Wybierz ikonę Udostępnij  [Wyświetl obraz].

Pozostałe czynności i okna są takie same, jak w przypadku udostępniania załączników wiadomości e-mail (zapoznaj się z sekcją powyżej).

W przeglądarce urządzenia mobilnego (Safari w przypadku systemu iOS, Chrome w przypadku systemu Android) wybierz adres URL strony internetowej (http lub https), aby wyświetlić ją na monitorze Sharp.

Dodatkowa interakcja ze stroną przeglądarki musi odbywać się za pomocą klawiatury ekranowej lub ekranu dotykowego. Możesz również wykorzystać zdalny trackpad do interakcji ze stronami internetowymi. Strony internetowe można udostępniać pojedynczo, a dodatkowi użytkownicy Synappx Go mogą udostępniać strony ze swoich telefonów komórkowych.

Uwagi:

 • Aby korzystać z tej funkcji, na komputerze do wyświetlania treści musi być zainstalowana przeglądarka Chrome.
 • Inne protokoły stron internetowych poza http i https mogą otwierane, ale nie zostało to potwierdzone.
 • Jeśli przeglądarka Chrome nie jest aktualnie używana, uruchomi się nowa przeglądarka internetowa Chrome Incognito. Jeśli istniejąca przeglądarka internetowa Incognito jest aktywna, otworzy się nowa zakładka.
 • Zdalne zamykanie nie jest obsługiwane w przypadku operacji zdalnych opartych na przeglądarce. Jednak zdalny trackpad można wykorzystać do zamykania stron przeglądarki.

1. Wybierz pasek adresu strony internetowej w domyślnej przeglądarce urządzenia mobilnego.

2. Urządzenia z systemem iOS: Wybierz ikonę Udostępnij [Wyświetl obraz].

Urządzenia z systemem Android: Wybierz przycisk Menu. Następnie wybierz Udostępnij... [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

3. Wybierz ikonę Synappx Go.

4.  Zbliż urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC. Okno statusu zostanie wyświetlone w urządzeniu mobilnym [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Strona internetowa zostanie otwarta na monitorze w trybie Google Chrome Incognito.