Wsparcie dla administratora

Wymagania systemowe
Konfiguracja komputera-klienta
Portal Administratora
Portal użytkownika
Konfiguracja ustawień urządzenia wielofunkcyjnego
Korzystanie z aplikacji SCP na urządzeniu wielofunkcyjnym
Rozwiązywanie problemów