Ustawienia administratora (opcjonalne)

Administratorzy zarządzają kluczowymi komponentami, takimi jak przestrzenie robocze, użytkownicy, urządzenia i licencje. Mogą również dodawać i usuwać innych administratorów z pełnymi uprawnieniami lub ograniczonymi funkcjami (administrator pomocniczy). Dodatkowi administratorzy nie muszą posiadać uprawnień administratora Azure lub Google Workspace™. Muszą oni jednak być członkami środowiska Microsoft® 365 lub Google Workspace danej organizacji.

Poniżej znajduje się lista funkcji dla głównych i pomocniczych administratorów.

Portal administratora Synappx (wspólny)

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Przestrzenie robocze Przeglądanie listy przestrzeni roboczych
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (ręcznie)
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (importuj z Microsoft® 365/ Google Workspace™)
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzenie robocze według grupy
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (importuj plik CSV)​
Przestrzenie robocze Usuń przestrzeń roboczą
Przestrzenie robocze Edytuj przestrzeń roboczą
Użytkownik z uprawnieniami administratora Wyświetl listę użytkowników z uprawnieniami administratora
Użytkownik z uprawnieniami administratora Dodaj/usuń użytkownika z uprawnieniami administratora​
Użytkownik z uprawnieniami administratora Edytuj rolę administratora
Domeny Wyświetl listę obsługiwanych domen
Domeny Odśwież listę domen
Domeny Edytuj listę obsługiwanych aliasów domen
Subskrypcja Wyświetl listę subskrypcji
Raport Wyświetl raport
Raport Eksportuj raport
Rejestr systemu Wyświetl i eksportuj rejestr​
Rejestr administratora Wyświetl i eksportuj rejest

 

Synappx Go

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Użytkownik Wyświetl listę użytkowników
Użytkownik Dodaj użytkownika (importuj z Office 365/Google Workspace)
Użytkownik Dodaj użytkowników z grupy
Użytkownik Dodaj użytkownika (importuj plik CSV)
Użytkownik Przydziel/usuń licencję​
Użytkownik Usuń użytkownika​
Przestrzenie robocze Dodaj urządzenie wielofunkcyjne
Przestrzenie robocze Dodaj monitor
Urządzenia i agenci Wyświetl szczegółowe informacje o przestrzeni roboczej
Urządzenia i agenci Edytuj ustawienia, wykryj ponownie itp.
Powiadomieni​a Wyświetl strony
Powiadomieni​a Edytuj ustawienia powiadamiania pocztą e-mai​l
Do pobrani​a Pobierz agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego
Do pobrani​a Pobierz agenta przypisanego do danego monitora
Aktualizacja agenta Zaktualizuj agenta
Aktualizacja agenta Zasady aktualizacji

 

Aplikacja Synappx Meeting

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Przestrzenie robocze Zarejestruj/usuń urządzenie w przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze Wyświetl szczegółowe informacje o przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze Przydziel/usuń licencję

  1. Przejdź do administrator Ustawienia administratora na portalu administratora. Na stronie Użytkownicy z uprawnieniami administratora wybierz (+). [Wyświetl obraz]
  2. Wpisz kilka znaków nazwy administratora w polu Nazwa administratora. Na liście pojawią się osoby z twojej organizacji. Wybierz nazwy z listy, a następnie wybierz Zapisz[Wyświetl obraz]
  3. W polu Rola wybierz opcję Administrator, aby nadać pełne uprawnienia administratora; albo wybierz opcję Administrator pomocniczy, aby nadać ograniczone uprawnienia. Domyślnym ustawieniem jest administrator. Rola może być edytowana później poprzez wybranie nazwy administratora. [Wyświetl obraz]
  4. Wybierz Zapisz. Nowy administrator pojawi się na liście Użytkowników z uprawnieniami administratora.

Strona Obsługiwane domeny automatycznie gromadzi aliasy domen z Azure Active Directory lub Google Workspace. Domyślnie wszystkie domeny są włączone.

Uwaga: Jeśli administrator wyłączy domenę, która jest już wybrana, wówczas powiązani użytkownicy i przestrzenie robocze zostaną również wyłączone.

Administratorzy mogą wybrać aliasy domeny, które mają być włączane lub wyłączane poprzez zaznaczenie i odznaczenie pól wyboru; ustawienia te dotyczą Synappx Go i Synappx Meeting. Domen podstawowych nie można odznaczyć. Wybierz ikonę odświeżania, aby wyświetlić nowe aliasy domen dodanych do Azure AD lub Google Workspace. [Wyświetl obra]

Klienci Microsoft 365, którzy uzyskali licencję na Synappx Go lub Meeting przed wersją 1.3, mogą zobaczyć niebieskie pole, kierujące do odnośnika, który pozwala na wybranie pozycji directory.read.all uprawniającej do przywoływania domen. [Wyświetl obra]