Rejestry

Strona portalu administratora posiada trzy opcje: Rejestr administratora, Rejestr systemu i Rejestr dotyczący rejestracji.

Portal administratora Synappx zapewnia dane o zdarzeniach, które pomagają w rozpoznawaniu i rozwiązywaniu problemów.

Ponieważ system może być konfigurowany i zarządzany przez wielu administratorów, w rejestrze administratorów znajduje się zapis działań administracyjnych na portalu administratora. W przypadku wybranych Działań najedź kursorem na tekst, aby znaleźć więcej informacji.

Jeśli licencja obejmuje Synappx Go i Synappx Meeting, rejestry systemu obu usług są dostępne na tej stronie.

 1. Aby filtrować zdarzenia rejestru, wybierz przycisk do zaznaczania i odznaczania usług. (Zielone przyciski służą do zaznaczania, a białe do odznaczania.)
 2. Aby wyświetlić wszystkie rejestry systemu, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie wybierz Eksportuj. Automatycznie zostanie pobrany plik .csv.
  [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz OK. [Wyświetl obraz]

Jeśli agent przypisany do danego urządzenia wielofunkcyjnego lub agent przypisany do danego monitora nie może zakończyć konfiguracji z usługą Synappx Cloud, albo wystąpią kolejne błędy agenta lub urządzenia mobilnego, informacje o tych zdarzeniach można znaleźć w rejestrze systemu. Niektóre błędy zawierają dodatkowe informacje, które można wyświetlić najeżdżając kursorem na tekst błędu.

Jeśli licencja obejmuje Synappx Go i Synappx Meeting, rejestry systemu obu usług są dostępne na tej stronie.

 1. Aby filtrować zdarzenia rejestru systemu, wybierz przyciski do zaznaczania i odznaczania usług. (Zielone przyciski są zaznaczone, a białe odznaczone.)
 2. Aby wyświetlić wszystkie rejestry systemu, wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie wybierz Eksportuj. Automatycznie zostanie pobrany plik .csv. [Wyświetl obraz]
 3. Wybierz OK. [Wyświetl obraz]

Każdy wpis rejestru systemu na tej stronie oraz na stronach rejestru systemu poszczególnych agentów posiada kod błędu (np. C102) na końcu komunikatu.
Dzięki temu można uzyskać bardziej szczegółowe informacje na temat wpisu do rejestru.
Skontaktuj się z dostawcą usług firmy Sharp, aby uzyskać szczegółowe informacje. Uwaga: Jeśli urządzenie wielofunkcyjne zostanie wykryte i powiązane z poprzednim agentem, nie może zostać wykryte przez innego agenta. Ten błąd zostanie wyświetlony na stronie rejestru systemu (podkreślony tekst) i można go usunąć z pierwszego agenta (jeśli to konieczne), aby umożliwić ponowne wykrycie urządzenia wielofunkcyjnego i dodać do innego agenta.

Rejestry dotyczące rejestracji pomagają administratorom w kontroli punktów kontaktowych pracowników w miejscu pracy.

Uwaga: Tagi Synappx Go należy skonfigurować do przechwytywania zdarzeń rejestracji użytkowników (zapoznaj się z opisem Przypisywanie tagów NFC).

 1. Wprowadź datę rozpoczęcia i zakończenia, a następnie wybierz Eksportuj. Automatycznie zostanie pobrany plik .csv. [Wyświetl obraz]
 2. Wybierz OK. [Wyświetl obraz]

Plik CSV zawiera informacje o użytkownikach, którzy zbliżyli urządzenie logujące/identyfikujące do tagu NFC rejestracji, urządzenia wielofunkcyjnego lub monitora. Dane logowania obejmują nazwę użytkownika, identyfikator użytkownika (adres e-mail), datę i godzinę, lokalizację przestrzeni roboczej, działania oraz adres IP agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego lub adres IP agenta przypisanego do danego monitora (jeśli dotyczy).

Aktualizacje agentów wyświetla przegląd wszystkich numerów wersji agenta, w tym nowe wersje dostępne lub zalecane do instalacji oraz opcję ustawienia zasad aktualizacji. [Wyświetl obraz]

Agenty przypisane do danych urządzeń wielofunkcyjnych Synappx Go w wersjach 1.3.323 i nowszych oraz agenty przypisane do danych monitorów w wersji 1.3.322.0 i nowszych są domyślnie aktualizowane automatycznie. Kolumna Wersja pokazuje numer wersji każdego agenta. Kolorowe kółka reprezentują starsze wersje, które wymagają aktualizacji. [Wyświetl obraz]

Kolumna Ostatnia aktualizacja pokazuje dzień i godzinę ostatniej aktualizacji zakończonej powodzeniem. Jeśli agent został zaktualizowany przed wersją 2.0, wpis dla tego agenta wyświetla informację przed wersją 2.0.

Zasady aktualizacji

Administratorzy posiadają opcje dostosowania zasad aktualizacji, wybierając agenta i przycisk Aktualizuj zasady[Wyświetl obraz]

 • Ustaw preferowany dzień i godzinę automatycznych aktualizacji (domyślnie jest to dowolny dzień po 1:00 w nocy).
 • Wybierz opcję Ręcznie, aby wyłączyć automatyczne aktualizacje.

Uwaga: Jeśli komputer/serwer z zainstalowanym agentem znajduje się w trybie uśpienia podczas automatycznej aktualizacji, system sprawdzi dostępność aktualizacji po ponownym uruchomieniu usług Synappx. Zaleca się ustawienie harmonogramu automatycznych aktualizacji na czas, w którym komputer z zainstalowanym agentem będzie prawdopodobnie dostępny do przeprowadzenia automatycznej aktualizacji.

 

Ręczne aktualizowanie agentów wydanych przed wersją 1.3

 1. Ze strony Pliki do pobrania ponownie pobierz agenta.
 2. W rozwijanym oknie zostanie wyświetlony monit o aktualizację agenta. Wybierz Tak. [Wyświetl obraz]
 3. Postępuj zgodnie ze wskazówkami kreatora InstallShield.
 4. Jeśli usługa Synappx jest uruchomiona, w oknie zostanie wyświetlony monit o zamknięcie usługi w celu kontynuowania instalacji aktualizacji. Wybierz opcję Zamknij automatycznie i spróbuj ponownie uruchomić aplikacje. Następnie wybierz OK. [Wyświetl obraz]
 5. W stosownych przypadkach należy powtórzyć tę procedurę dla obu agentów.