Użytkownicy (dodawanie i aktywacja użytkowników)

Obszar „Users” (Użytkownicy) to miejsce, w którym użytkownicy z dzierżawcy chmury mogą zostać dodani do systemu Synappx Cloud Print

Możesz szybko sprawdzić „Status” (status użytkownika), „User role” (rolę użytkownika), „User name” (nazwę użytkownika), „Email address” (Adres e-mail) i „Actions” (możliwe działania). Możesz dodawać użytkowników, usuwać użytkowników, aktywować/dezaktywować użytkowników, wyszukiwać użytkowników i filtrować użytkowników [Wyświetl obraz].

Dodawanie użytkowników

Po pierwszym zalogowaniu dostępny będzie tylko początkowo zalogowany użytkownik Admin. Na ekranie „Users” (Użytkownicy) kliknij przycisk [+] (po najechaniu myszką na przycisk zostanie wyświetlony komunikat „Add Users” (Dodaj użytkowników) [Wyświetl obraz].

Użytkownicy mogą być wybierani według nazwy użytkownika lub adresu e-mail. Po wpisaniu znaków zostanie wyświetlona lista użytkowników z danej sieci, którzy pasują do wpisanego ciągu znaków [Wyświetl obraz].

Po kliknięciu przycisku „Save” (Zapisz) użytkownik zostanie dodany do portalu.

Nowo dodani użytkownicy nie są jeszcze aktywowani

Aktywowanie użytkowników

Początkowo nowy użytkownik będzie wyświetlany jako "inactive” (nieaktywny). Wybierz użytkownika i kliknij przycisk „Activate user” (Aktywuj użytkownika), aby aktywować użytkownika. Aktywnych użytkowników można ustawić jako nieaktywnych, wybierając opcję „Deactivate user” (Dezaktywuj użytkownika) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz].

Zarówno w przypadku aktywacji, jak i dezaktywacji użytkowników, można wybrać wielu użytkowników za pomocą pól wyboru po lewej stronie ich nazwy użytkownika [Wyświetl obraz].

Filtrowanie użytkowników

Wkrótce możesz mieć zbyt wielu użytkowników, by łatwo nimi zarządzać. Z tego powodu w obszarze „Users” (Użytkownicy) dostępne są dwa dodatkowe narzędzia, narzędzie „View” (Widok) i narzędzie „Filter Users” (Filtruj użytkowników).

Narzędzie „View” (Widok) umożliwia wybranie wyświetlania listy [Wyświetl obraz]:

  • „All Users” (Wszyscy użytkownicy)
  • „Active Users” (Aktywni użytkownicy)
  • „Inactive Users” (Nieaktywni użytkownicy)

Narzędzie „Filter Users” (Filtruj użytkowników) może być używane w połączeniu z narzędziem „View” (Widok) w celu dalszego filtrowania użytkowników poprzez wprowadzenie dowolnej części ich nazwy użytkownika lub adresu e-mail  [Wyświetl obraz].

W dolnej części listy użytkowników znajduje się opcja „Items per Page” (Elementy na stronę).

Można ją ustawić na 5, 10, 25 lub 100, aby wyświetlić dowolną liczbę użytkowników. Dokonany wybór zostanie zapamiętany do następnego powrotu do tego ekranu [Wyświetl obraz].

Wyrejestrowanie karty magnetycznej

Jeśli użytkownik ma kartę magnetyczną zarejestrowaną na swoje nazwisko, może ją usunąć z tego ekranu. Każdy użytkownik z zarejestrowaną kartą wyświetli trzy kropki pod zakładką „Actions” (Działania), jak pokazano na ilustracji  [Wyświetl obraz].

Po kliknięciu na trzy kropki pojawi się opcja „Unregister Card” (Wyrejestrowanie karty).

W prawym górnym rogu ekranu „Users” (Użytkownicy) wyświetlana jest łączna liczba użytkowników dostępnych w Portalu administratora  [Wyświetl obraz].

Możesz także odświeżyć dane na ekranie „Users” (Użytkownicy), klikając przycisk „Refresh” (Odśwież) [Wyświetl obraz].