Podczas spotkania

Po rozpoczęciu spotkania Synappx Meeting wyświetli licznik czasu spotkania na monitorze. Interfejs można zminimalizować do paska narzędzi lub powiększyć, aby zapewnić większy widok timera. 

W aplikacji Synappx Go na smartfonie użytkownika funkcje zwiększające wydajność będą dostępne podczas spotkania [Wyświetl obraz]

1.    Licznik czasu spotkania i informacje

  • Licznik czasu sali konferencyjnej  
  • Opcja wydłużenia czasu spotkania umożliwia wydłużenie spotkania o 30 minut w zależności od dostępności zasobów
  • Informacje o uczestniku

2.    Załączniki do zaproszeń na spotkanieUzyskaj dostęp do dokumentów dołączonych do zaproszenia na spotkanie. (odnośniki do dokumentów nie są obsługiwane)

3.    Uruchom trackpad (beta) i oprogramowanie pióra dotykowego

4.    Zdalne sterowanie konferencją internetową

  • Wł./wył. udostępniania ekranu
  • Wł./wył. kamery
  • Wyciszenie/wyłączenie wyciszenia mikrofonu
  • Zwiększenie/zmniejszenie poziomu głośności  

Użytkownicy mogą również poruszać się po stronie głównej spotkania (SPOTKANIE), uzyskać dostęp do plików przechowywanych w chmurze (PLIKI) i zdalnie kontrolować pliki (KONTROLA), stukając zakładki.