Rozpoczynanie nieplanowanego spotkania

Spotkanie ad hoc można koordynować za pomocą Synappx Go, korzystając z funkcji Spotkajmy się teraz. Użytkownicy mogą utworzyć zaproszenie ze wszystkimi niezbędnymi komponentami. Jeśli użytkownicy klikną przycisk Start, zaproszenia z informacjami o konferencji internetowej zostaną wysłane do uczestników, pomieszczenie zostanie zarezerwowane (jeśli jest dostępne) i rozpocznie się sesja konferencji internetowej podczas podłączania wszystkich kluczowych komponentów technologicznych (monitor, kamera/system audio) w pomieszczeniu.

Jeśli już znajdujesz się w pomieszczeniu, możesz po prostu stuknąć tag NFC. Informacje o przestrzeni roboczej zostaną wpisane automatycznie. Ponadto ostatnio używana konferencja internetowa jest już wprowadzona, aby uprościć proces spotkania ad hoc. Jeśli pomieszczenie zostanie zarezerwowane w ciągu najbliższych 15 minut, użytkownik otrzyma powiadomienie, że pomieszczenie jest niedostępne na spotkanie ad hoc [Wyświetl obraz].