Ustawienia administratora (opcjonalne)

Użytkownicy z uprawnieniami administratora pełnią funkcję administratorów portalu administratora Synappx. Administratorzy zarządzają kluczowymi komponentami, takimi jak przestrzenie robocze, użytkownicy, urządzenia i licencje. Administratorzy mogą również dodawać innych administratorów do systemu i usuwać ich z niego. Dodatkowi administratorzy nie muszą posiadać uprawnień administratora Azure. Muszą oni jednak być członkami środowiska Microsoft 365 lub Google Workspace danej organizacji.

Poniżej znajduje się lista funkcji dla głównych i pomocniczych administratorów.

Portal administratora Synappx (wspólny)

Strona Funkcje Administrator  Administrator pomocniczy
Przestrzenie robocze Przeglądanie listy przestrzeni roboczych
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (ręcznie)​​
Przestrzenie robocze

Dodaj przestrzeń roboczą (importuj z Office 365/Google Workspace)

Przestrzenie robocze Dodaj przestrzenie robocze z grupy​
Przestrzenie robocze Dodaj przestrzeń roboczą (importuj plik CSV)​
Przestrzenie robocze Usuń przestrzeń roboczą​
Przestrzenie robocze Edytuj przestrzeń roboczą
Użytkownik z uprawnieniami administratora Wyświetl listę użytkowników z uprawnieniami administratora
Użytkownik z uprawnieniami administratora Dodaj/usuń użytkownika z uprawnieniami administratora​
Użytkownik z uprawnieniami administratora Edytuj rolę administratora
Domeny Wyświetl listę obsługiwanych domen
Domeny Odśwież listę domen
Domeny Edytuj listę obsługiwanych aliasów domen
Subskrypcja Wyświetl listę subskrypcji​
Raport Wyświetl raport​
Raport Eksportuj raport
Rejestr systemu Wyświetl i eksportuj rejestr​​
Rejestr administratora Wyświetl i eksportuj rejestr​

 

Synappx Go

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Użytkownik Wyświetl listę użytkowników
Użytkownik Dodaj użytkownika (importuj z Office 365/Google Workspace)
Użytkownik Dodaj użytkowników z grupy
Użytkownik Dodaj użytkownika (importuj plik CSV)
Użytkownik Przydziel/usuń licencję
Użytkownik Usuń użytkownika
Przestrzenie robocze

Dodaj urządzenie wielofunkcyjne

Przestrzenie robocze Dodaj monitor​
Urządzenia i agenci Wyświetl szczegółowe informacje o przestrzeni roboczej
Urządzenia i agenci Edytuj ustawienia, wykryj ponownie itp.
Powiadomienia Wyświetl strony
Powiadomienia Edytuj ustawienia powiadamiania pocztą e-mai​l
Do pobrania Pobierz agent​a przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego
Do pobrani​a Pobierz agenta przypisanego do danego monitora
Aktualizacja agenta Zaktualizuj agenta
Aktualizacja agenta Zaktualizuj zasady

 

Synappx Meeting

Strona Funkcje Administrator Administrator pomocniczy
Przestrzenie robocze Zarejestruj/usuń urządzenie w przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze Wyświetl szczegółowe informacje o przestrzeni roboczej
Przestrzenie robocze Przydziel/usuń licencję

 

Pełnoprawni administratorzy mogą wykonywać wszystkie funkcje w portalu administratora po zaakceptowaniu przez głównego administratora początkowych uprawnień.

 1. Przejdź do Ustawienia administratora w portalu administratora. Na stronie Użytkownicy z uprawnieniami administratora wybierz (+).
 2. Wpisz kilka znaków nazwy administratora w polu Nazwa administratora. Na liście pojawią się osoby z twojej organizacji. Wybierz osoby z listy.
 3. W polu Rola wybierz Administrator, aby nadać pełne uprawnienia administratora; albo wybierz Administrator pomocniczy, aby nadać ograniczone uprawnienia. Domyślnym ustawieniem jest administrator. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Zarządzanie przez administratora. Rola może być edytowana później poprzez wybranie nazwy administratora. [Wyświetl obraz]
 4. Wybierz Zapisz. Nowy administrator pojawi się na liście Użytkowników z uprawnieniami administratora.

Administratorzy mogą ustawić preferencje dotyczące otrzymywania wiadomości e-mail z alarmami lub powiadomień mobilnych push. Administratorzy ustawiają własne powiadomienia e-mail; indywidualne wybory nie będą miały wpływu na innych administratorów. Domyślnym ustawieniem jest brak powiadomień.

Istnieją trzy opcje powiadomień.

 • Wymagane działanie usługi agenta: Powiadamia administratora o błędzie agenta, który wymaga działania.
 • Aktualizacja agenta zakończona pomyślnie: Powiadamia administratora, gdy aktualizacja agenta zakończy się pomyślnie.
 • Dostępna aktualizacja agenta: Powiadamia administratora o dostępnej aktualizacji agenta.

Aby ustawić powiadomienia e-mail:

 1. Poszczególni administratorzy logują się do portalu administratora.
 2. Wybierz Alarmy w menu Ustawienia.
 3. Zaznacz odpowiednie pole(a), aby włączyć powiadomienia. [Wyświetl obraz]

Użyj aplikacji mobilnej Synappx Go, aby skonfigurować powiadomienia mobilne. Wybrane powiadomienia są wyświetlane na stronie Powiadomień, ale nie można ich edytować.

Aby ustawić powiadomienia mobilne:

 1. Otwórz aplikację Synappx Go.
 2. Otwórz menu.
 3. Wybierz Ustawienia > Wybierz Ustawienia > Powiadomienia mobilne
 4. Stuknij przełącznik, aby włączyć powiadomienia mobilne. Przełącznik w kolorze turkusowym włącza powiadomienia. [View Image]

Strona Obsługiwane domeny automatycznie gromadzi aliasy domen z Azure Active Directory lub Google Workspace. Domyślnie wszystkie domeny są włączone.

Uwaga: Jeśli administrator wyłączy domenę, która jest już wybrana, wówczas powiązani użytkownicy i przestrzenie robocze zostaną również wyłączone.

Administratorzy mogą wybrać aliasy domeny, które mają być włączane lub wyłączane poprzez zaznaczenie i odznaczenie pól wyboru; ustawienia te dotyczą Synappx Go i Synappx Meeting. Domen podstawowych nie można odznaczyć. Wybierz ikonę odświeżania, aby wyświetlić nowe aliasy domen dodanych do Azure AD lub Google Workspace. [Wyświetl obraz]

Klienci Microsoft 365, którzy uzyskali licencję na Synappx Go lub Meeting przed wersją 1.3, mogą zobaczyć niebieskie pole, kierujące administratora do odnośnika, który pozwala na wybranie pozycji directory.read.all uprawniającej do przywoływania domen. [Wyświetl obraz]