Portal użytkownika

Portal użytkownika umożliwia przeglądanie i zarządzanie zadaniami drukowania oczekującymi w kolejce, a także aktualizację ustawień kodu PIN. Pokazuje również ekologiczne referencje dotyczące drukowania.

Portal użytkownika jest dostępny pod adresem https://adminportal.synappx.sharp.eu

Po zalogowaniu się do portalu widoczne są następujące zakładki [Wyświetl obraz]:

  • „Jobs” (Zadania)
  • „Settings - Security - Pin Login” (Ustawienia - Zabezpieczenia - Logowanie PIN)

Możesz zminimalizować menu za pomocą ikony „Hide” (Ukryj) [Wyświetl obraz] [Wyświetl obraz]. 

„Jobs” (Zadania)
„Job History” (Historia zadań)
Logowanie za pomocą kodu PIN