Krok 3. Instalacja sterownika drukarki i konfiguracja

Zainstaluj odpowiedni sterownik drukarki Sharp na komputerze-kliencie.

Po zainstalowaniu nadaj drukarce odpowiednią nazwę [Wyświetl obraz].

Dodaj nowy port TCP/IP z adresem 127.0.0.1 i zmień numer portu na 57100 [Wyświetl obraz].

W „Printer Preferences” (Preferencje drukarki) – „Job Handling” (Obsługa zadań) ustaw "Authentication" (Uwierzytelnianie) na Login Name (Nazwa użytkownika) [Wyświetl obraz].

Wprowadź pełną nazwę logowania w polu „Login Name” np. garry.knott@qatesting.onmicrosoft.com

Wprowadź nazwę użytkownika w polu „User name” Nazwa użytkownika.

„User Name" (Nazwa użytkownika) służy do łatwej identyfikacji właścicieli zadań na ekranie urządzenia wielofunkcyjnego (i na stronach historii zadań portalu) [Wyświetl obraz].