Konfiguracja opcjonalna

Synappx Meeting pozwala na ustawienie preferencji w ustawieniach. Opcje obejmują aktualizację kalendarza, skróty i przechowywanie w chmurze. [Wyświetl obraz]

Uruchom po włączeniu urządzenia

Domyślnie Synappx Meeting otwiera się przy uruchamianiu komputera. Wybierz przełącznik, aby wyłączyć uruchamianie po włączeniu urządzenia.

Automatyczne udostępnianie ekranu

Gdy rozpoczynasz spotkanie z Synappx Meeting, masz możliwość wyłączenia automatycznego udostępniania ekranu. Wszystkie inne elementy Synappx Meeting działają (np. zaplanowane konferencje internetowe, asystent spotkań), a Ty rozpoczynasz udostępnianie ekranu ręcznie. Automatyczne udostępnianie ekranu jest domyślnie włączone. Wybierz przełącznik, aby je wyłączyć.

Automatyczne przesyłanie materiałów konferencyjnych (Microsoft 365)

Automatyczne przesyłanie materiałów konferencyjnych jest domyślnie wyłączone (zapoznaj się z seklcją Udostępnianie materiałów konferencyjnych). Wybierz przełącznik, aby włączyć automatyczne przesyłanie.

Przechowywanie danych w chmurze

Skonfiguruj ustawienia przechowywania w chmurze, aby uzyskać szybki dostęp do plików podczas spotkań. Więcej informacji można znaleźć w sekcji Dostęp do przechowywania danych w chmurze.

Informacje

Zakładka Informacje zawiera informacje o wersji i licencji oraz odnośniki do strony pomocy technicznej, polityki prywatności i umowy EULA.

Uaktualnianie kalendarza

Posiadasz możliwość aktualizacji kalendarza, jeśli spotkanie zakończy się wcześniej. Domyślnie kalendarz aktualizowany jest na podstawie spotkań ad hoc, a nie tych zaplanowanych. Włączając tę opcję, możesz zwolnić przestrzeń dla innych członków zespołu.

Skróty

Skróty ułatwiają szybki dostęp do często używanych miejsc przechowywania dokumentów (foldery lokalne lub w chmurze), lub do witryn internetowych.

Aby skonfigurować skróty: [Wyświetl obraz]

  • Przejdź do ustawień Synappx Meeting i wybierz Skróty
  • Kliknij „+”, aby dodać skrót
  • Wprowadź nazwę skrótu i ścieżkę lub adres URL
  • Prześlij plik ikony, aby łatwo odróżnić ikonę od innych ikon skrótów (opcjonalnie)

Po utworzeniu skrótu ikona będzie wyświetlana w asystencie Synappx Meeting zostanie. [Wyświetl obraz]

Zapisywanie i eksportowanie skrótów

Skróty Synappx Meeting mogą być zapisywane i eksportowane do innych aplikacji Synappx.

1. W zakładce Skróty w Ustawieniach wybierz ikonę, aby zapisać konfiguracje do eksportu.
2. Pojawi się eksploator plików. Wybierz folder docelowy do zapisania pliku skrótu i wprowadź nazwę pliku. Następnie kliknij Zapisz. [Wyświetl obraz]
3. Otwórz okno ustawień skrótów the Synappx Meeting i wybierz ikonę importu, aby importować plik.
4. Odszukaj plik i wybierz Otwórz, aby importować plik skrótów. [Wyświetl obraz]
5. Potwierdź, że pliki skrótów są importowane w zakładce Skróty w oknie Ustawienia. [Wyświetl obraz]