Tworzenie raportów zaplanowanych

Istniejące raporty można zaplanować do wykonania w wybranym dniu i godzinie. Aby utworzyć zaplanowany raport, kliknij przycisk „Schedule” (Zaplanuj) w raportach, a następnie kliknij przycisk Plus [Wyświetl obraz].

W sekcji "Add report schedule" (Dodaj harmonogram raportu) można wykonać następujące czynności:

  • Nadać harmonogramowi nazwę
  • Wybrać raport do zaplanowania
  • Wybrać opcje eksportu (PDF lub Excel)
  • Wybrać częstotliwość występowania -
    (codziennie, co tydzień lub co miesiąc)
  • Wybrać datę rozpoczęcia
  • Wybrać datę zakończenia
  • Dodać odbiorców wiadomości e-mail

Kliknąć "Add" (Dodaj), aby dodać harmonogram [Wyświetl obraz].

Zaplanowane raporty można edytować lub usuwać, wybierając trzy kropki po prawej stronie każdego harmonogramu [Wyświetl obraz]. [Wyświetl obraz].