Krok 8. Drukowanie strony testowej na urządzeniu wielofunkcyjnym, skanowanie i kopiowanie

Kliknij ikonę „My Files” (Moje pliki). Zostanie wyświetlona lista zadań znajdujących się w kolejce. Następnie można wybrać zadania do wydrukowania [Wyświetl obraz].

Wybierz zadanie, a następnie wybierz polecenie "print" (drukuj). Zadanie drukowania powinno zostać wysłane do urządzenia wielofunkcyjnego i wydrukowane  [Wyświetl obraz].

Na ekranie głównym wybranie opcji "Scan" (Skanuj) lub "Copy" (Kopiuj) spowoduje przejście do natywnego ekranu urządzenia [Wyświetl obraz].

Na ekranie głównym urządzenia wielofunkcyjnego wybranie standardowej konfiguracji aplikacji OSA spowoduje powrót do ekranu głównego Synappx Cloud Print [Wyświetl obraz].

Zaleca się umieszczenie przycisku Synappx Cloud Print na przedniej stronie urządzenia wielofunkcyjnego. Więcej informacji można znaleźć w przewodniku administratora.

Jesteś teraz z powrotem na ekranie głównym Synappx Cloud Print [Wyświetl obraz].

Użytkownik zostanie wylogowany po upływie limitu czasu lub po okazaniu karty przez innego użytkownika. Użytkownik może również wylogować się, wybierając jeden z przycisków "Logout" (Wyloguj) na ekranie [Wyświetl obraz].

Po uruchomieniu aplikacji Synappx Cloud Print można rozpocząć dodawanie użytkowników do portalu. Więcej informacji można znaleźć w Przewodniku administratora.