Konfiguracja zapory Windows Defender

Aplikacja działająca w tle

Jeżeli zadania drukowania nie są odbierane przez komputer z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego, konieczne może być otwarcie jednego lub obu portów wejściowych 9100 i 515 na serwerze z zainstalowanym agentem przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego poprzez utworzenie reguł w zaporze Windows urządzenia.

Uwaga: Od wersji 2.0 agent automatycznie otwiera port wejściowy w ramach instalacji.

Poniższa procedura wykorzystuje Windows 10 jako przykład, jeśli wymagane jest ręczne otwarcie portu.

  1. Uruchom panel sterowania Windows Defender. Następnie uruchom aplet Zapory Windows. [Wyświetl obraz].
  2. Poniżej przedstawiono główny interfejs zapory Windows Defender. Wybierz Ustawienia zaawansowane [Wyświetl obraz].
  3. Pojawi się okno Zaawansowane zabezpieczenia. Wybierz Reguły ruchu przychodzącego. Celem jest umożliwienie przychodzącego ruchu TCP do agenta przypisanego do danego urządzenia wielofunkcyjnego na jednym lub obu portach 9100 i 515. Umożliwia to bezpieczne przesyłanie zadań drukowania i przechowywanie ich w agencie przypisanym do danego urządzenia wielofunkcyjnego do momentu ich zwolnienia do drukowania przez aplikację mobilną Synappx Go [Wyświetl obraz].
  4. Wybierz opcję Nowa reguła w panelu Akcje po prawej stronie [Wyświetl obraz].
  5. Pojawi się rozwijane okno Typ reguły. Wybierz Typ reguły portu. Następnie wybierz Dalej  [Wyświetl obraz].
  6. W oknie Protokół i porty, wybierz opcję TCP, a następnie wybierz opcję Określone porty lokalne. W sąsiednim polu wpisz port(y), który(e) chcesz otworzyć dla ruchu. Możesz wybrać 9100 (RAW), 515 (LPR) lub oba. Poniższy przykład wykorzystuje oba porty. Po zakończeniu wybierz Dalej [Wyświetl obraz].
  7. Wybierz Zezwalaj na połączenie, a następnie wybierz Dalej  [Wyświetl obraz].
  8. W oknie Profil wybierz jedną lub więcej z dostępnych opcji. W większości przypadków wybranie opcji Domena powinno wystarczyć. Następnie wybierz Dalej  [Wyświetl obraz].
  9. Nadaj regule dogodną nazwę i opis, a następnie kliknij Zakończ  [Wyświetl obraz].
  10. Reguła jest domyślnie włączona, jak pokazano poniżej. Możesz już zamknąć aplet Zapora Windows Defender [reguła jest domyślnie aktywna, jak pokazano poniżej]. Możesz już zamknąć aplet Zapora Windows Defender [Wyświetl obraz].