How it Works

Oto podsumowanie czynności, które należy wykonać w celu zainstalowania i skonfigurowania Synappx Go oraz Synappx Meeting. Poniższe sekcje szczegółowo opisują każdy punkt. Przed wykonaniem tych czynności należy zapoznać się z wymaganiami wstępnymi:

Setup Synappx Workspaces/Meeting Rooms
Install Applications Using Synappx Collaboration Hub Installer
Install Synappx Go Display Agent on an In-Room PC
Associate a Room Display and Agent to a Workspace
Associate NFC Tags
Install Synappx Meeting App on an In-Room PC
Install Client Applications on an In-Room PC
Add Users & Assign Licenses
Validate Installation of Synappx Collaboration Hub
Reset Room
Synappx Go Client Setup
Admin Portal for Google Workspace
Logs
Admin Settings

A single installer is available to facilitate installation, the Synappx Collaboration Hub Installer can be downloaded from the Synappx Admin Portal, Synappx Go’s Agent download section. Select Synappx Collaboration Hub Installer to download the file [View Image]